Stora reningsverk

Visar alla 3 resultat

Våra stora reningsverk renar effektivt allt boendeavloppsvatten där det krävs stor kapacitet. Lämpligt för bostadshus, affärsbyggnader, skolor, daghem, hotell, campingområden och semesterbyar.

ECOLATOR 20 och 25 är effektiva minireningsverk för objekt med upp till 25 användare.

Biostone-Chemstone (BSCS) är tillförlitliga reningsverk för 55-300 användare och lösningarna kan skräddarsys vid behov. Reningsverken tål stora belastningsvariationer. Reningsresultatet överstiger värdet på den högsta kravnivån. Servicen är enkel och lätt.

Biostone- och Chemstonemodulerna är separata vilket innebär att delarna till leveransen kan väljas smidigt enligt behov. Om du t.ex. behöver enbart biologisk rening kan systemet levereras utan den kemiska reningsutrustningen.

Processen fungerar kontinuerligt och bygger på teknologi med trickling filter.

Faserna i reningsprocessen:
• försedimentering i tre kammare
• biologisk rening
• kemisk rening
• efterklarifiering
• efterfiltrering
• avloppssystem för renat vatten

Flera hundra BSCS reningsverk har levererats under närmare 20 år till flera länder över hela världen.

Kapacitet:
• ECOLATOR 20
• ECOLATOR 25
• BSCS 55
• BSCS 100
• BSCS 200
• även andra dimensioneringar enligt behov