AVALON BIO 5 Infiltrationsanläggning med rör

Pris från  2 650,00 €

AVALON BIO 5 Infiltrationsanläggning med rör renar allt hushållsavloppsvatten (max 750l/dygn) från 1-5 personer

  • infiltrationsbädden med rör kräver ca 45m2 utrymme
  • kräver en lämplig jordmån
  • lämpar sig ej för jordmåner med dålig infiltrationsförmåga (lera)
  • beakta grundvattenomständigheterna
  • en effektiv trekammar-slamavskiljare som är utrustad med partikelfilter
  • behöver ingen el eller kemikalier
  • en Finländsk Nyckelflagg-produkt
Jag vill ha en offert Jag vill ha mer info om denna produkt Tillbaka till produktkategorin

 

Information

Produktkod: 3626437

Dokumentation

Dokument