AVALON BIO 5 Markbädd med rör

Pris från 3 520,00 €

Renar allt hushållsavloppsvatten (max 750l/dygn) från 1-5 personer

  • markbädden med rör kräver ca 45m2 utrymme
  • en effektiv trekammar-slamavskiljare som är utrustad med partikelfilter
  • behöver ingen el eller kemikalier
  • på plana tomter med små höjdskillnader kan anläggningen byggas att fungera med fall eller vid behov kompletteras med en pumpbrunn och slutta området för anläggningen
  • på känsliga områden kan man komplettera anläggningen med en kemikaliedoseringsenhet för att effektivera bindandet av fosfor som slam
  • en Finländsk Nyckelflagg-produkt
Jag vill ha en offert Jag vill ha mer info om denna produkt Tillbaka till produktkategorin

 

Information

Produktkod: 3626437 + 3626438

Dokumentation

Dokumentation