MAAPERÄKÄSITTELY
Modernit ja kompaktit järjestelmät

Kaikille talousjätevesille

AVALON Bio Maasuodattamo kaseteilla on kahtena eri kokona ja niillä voidaan käsitellä kaikki talousjätevedet:

Maasuodattamot kaseteilla ovat yksinkertaisia luonnonmukaisia biologiseen käsittelyyn perustuvia menetelmiä, jotka eivät tarvitse sähköä tai kemikaalia.
Tarvittaessa fosforinpoistoa voidaan tehostaa kemikaalilla.

Maasuodatuksessa jätevedet suodatetaan maasuodatuskentän avulla. Maasuodatuskenttä soveltuu asennettavaksi kaikille maalaaduille. Maasuodattamo koostuu saostussäiliöstä ja maasuodatuskentästä. Kiinteistöstä tulevan viemärin ja maasuodattamon poistoviemärin purkupaikan välinen korkeusero useimmiten määrittelee suodattamon ja järjestelmän kokonaisrakenteen.

Avalon Bio maasuodattamo kaseteilla on nykyaikainen pieneen pinta-alaan asennettava maasuodattamo, jonka tärkeimmät osat ovat 3-osastoinen saostussäiliö sekä suodatuskasettipaketti tarvikkeineen. Se tarvitsee vain noin 1/3 perinteisen suodattamon tarvitsemasta pinta-alasta. Sen ainutlaatuinen jakokasetti jakaa veden suodatuskenttään tasaisesti ja biologia saa hyvät edellytykset toimia.

  • Vie vähän tilaa tontilta
  • Tehokas biologinen puhdistus
  • Ainutlaatuinen rakenne
  • Kaikille talousjätevesille