GREEN ROCK IISI PUMPPUKAIVOT
Kattava valikoima pumppukaivoja saostamattomien ja saostettujen talousjätevesien sekä harmaiden vesien pumppaamiseen

Monipuolinen valikoima

IISI Pumppukaivot soveltuvat talousjätevesien tai harmaiden vesien siirtämiseen sekä sadevesien ja muiden likaisten vesien siirtoon olosuhteissa, joissa viemäröintiä ei voida toteuttaa tavanomaisella viettoviemärillä.

IISI Pumppukaivo on aina varusteltu korkealaatuisella käyttötarkoitukseen soveltuvalla pumpulla sekä muilla komponenteilla. Kaivojen poistoviemärin korkeus tehdään helposti työmaalla ja se antaa joustavuutta asennusolosuhteisiin.

IISI Pumppukaivojen valikoima kattaa mallit:
• Kaikkien talousjätevesien pumppaamiseen
• Saostettujen talousjätevesien pumppaamiseen
• Harmaiden vesien pumppaamiseen
• Sadevesien ja likavesien pumppaamiseen

IISI Pumppukaivo on valittavissa:
• 40mm paineputkilähdöllä
• 110mm viettoviemäriputki lähdöllä, jolloin pumppukaivo on läpihengittävä
• 40L vastaanottotilavuudella, jolloin kertapumppausmäärä on n. 25 – 30L
• 400L vastaanottotilavuudella
• takaiskuventtiilillä tai ilman

Pumppukaivot jätevedelle

Pumppukaivot saostetuille jätevesille ja harmaille vesille

Läpituulettavat pumppukaivot

Kaikki pumppukaivot