KOMPAKTA MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR
Moderna och kompakta

Unika och kompakt storlek

Våra kompakta markbäddsanläggningar renar allt avloppsvatten från hushåll naturenligt utan kemikalier och lösningen kräver ingen ström. Vid behov kan reduktionen av fosfor effektiveras genom att systemet kompletteras med en IISI Kemikaliedoseringspump (art. nr. 3626161).

AVALON BIO Markbäddsanläggning med kassetter är en modern markbäddsanläggning som tack vare sin unika kompakta konstruktion tar upp ca 1/3 av den yta en traditionell markbäddsanläggning gör. Systemet består av slamavskiljare och markbäddskassetter vilket ger en kontinuerligt fungerande och högeffektiv process som tar liten plats och klarar utmanande utrymmes- och markförhållanden.

  • Tar upp minimalt med utrymme på tomten
  • Effektiv biologisk rening
  • Unik konstruktion
  • För allt avloppsvatten från hushåll