Jätevesijärjestelmän hinta

Kun pohditaan investointia uuteen jätevesijärjestelmään, yksi ensimmäisistä kysymyksistä, joka nousee esiin, on usein “kuinka paljon se maksaa?”. Jätevesijärjestelmän hinta voi vaihdella huomattavasti riippuen useista eri tekijöistä, kuten esimerkiksi järjestelmän tyypistä, kohteen sijainnista, maaperäolosuhteista ja vaadituista asennustöistä. Käymme tässä lyhyesti läpi, mistä jätevesijärjestelmän hinta muodostuu ja mitä sinun on hyvä ottaa huomioon hinnan muodostuksessa.

Mistä jätevesijärjestelmän hinta muodostuu?

Kiinteistön sijainti ja pidemmän aikavälin kustannukset

Ensimmäiseksi ei tule ajatelleeksi, että kiinteistösi sijainti voi vaikuttaa merkittävästi uuden jätevesijärjestelmän hintaan.

Esimerkiksi pohjavesialueella ympäristönsuojelumääräykset tyypillisesti asettavat erityisiä vaatimuksia jätevesien käsittelylle ja sillä voi olla paljon merkitystä kokonaisratkaisun hintaan laite- ja asennuskustannuksina tai käytönaikaisina elinkaarikustannuksina. Mikäli kaikki talousjätevedet on johdettava umpisäiliöön, niin investointi laitteisiin on edullinen, mutta käyttökustannukset pidemmällä aikavälillä vuosien varrella nousevat erittäin korkeiksi, kun tyhjennyksiä tarvitsee tehdä usein. Pienpuhdistamo on hyvä vaihtoehto, jos puhdistetut vedet voidaan viemäröidä pohjavesialueen ulkopuolelle.

Jos kiinteistölle voi asentaa vaihtoehtoisesti esim. maasuodattamon tai pienpuhdistamon, niin itse laitteiden hinnat ovat eri suuruisia, mutta jo reilun 10 vuoden käytön jälkeen voi olla edessä maasuodatuskentän uudistaminen, josta aiheutuu varsin suuret kertakustannukset. Eri menetelmien tyhjennyskustannukset ovat kutakuinkin yhtä suuret vuositasolla. Elinkaarikustannuksia laskettaessa pienpuhdistamo on edullisin vaihtoehto ja tarvitsee pienen pinta-alan kiinteistöllä.

Luvat ja suunnittelu

Ennen jätevesijärjestelmän asennusta on hankittava tarvittava toimenpidelupa tai rakennuslupa, jonka osana on jätevesisuunnitelma. Joissakin tapauksissa on haettava ympäristölupaa ja nämä vaikuttavat myös kokonaiskustannuksiin. Lisäksi ammattitaitoinen suunnittelu ja konsultointi maksavat, mutta varmistavat, että järjestelmä on suunniteltu oikein ja täyttää lain vaatimukset.

Suunnittele jätevesijärjestelmä syksyllä

Järjestelmän tyyppi ja tekniikka

Jätevesijärjestelmän hinnassa yksi merkittävimmistä tekijöistä on itse järjestelmän tyyppi eli käsittelymenetelmä. Perinteiset umpisäiliöt ovat yleensä edullisempia kuin modernit puhdistamojärjestelmät, jotka käsittelevät ja puhdistavat jätevedet. Kehittyneempää teknologiaa käytettäessä myös hinnat voivat nousta, mutta samalla paranevat myös järjestelmän tehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Pelkkä tuotehinta ei kuitenkaan kerro sitä paljonko jätevesijärjestelmän kokonaishinnaksi muodostuu, kun asennuskin ja pidemmän aikavälin kulut on huomioitu. Käänny ammattitaitoisen suunnittelijan puoleen, niin hän osaa myös kertoa, mitä kiinteistöllesi saa ja voi asentaa sekä mistä kokonaishinta muodostuu.

Maaperä ja maanrakennustyöt

Maaperän laatu ja tarvittavat maanrakennustyöt vaikuttavat merkittävästi jätevesijärjestelmän hintaan. Kallio tai vaikeakulkuinen maasto saattavat vaatia enemmän työtä ja erikoislaitteita, mikä nostaa kustannuksia. Toisaalta, jos maaperä ei aseta erityisvaatimuksia, niin asennus on edullisempi. Myös suojaetäisyydet esimerkiksi vesistöön tai korkealla oleva pohjavesi tai vesistön läheisyys voivat asettaa asennuspaikalle vaatimuksia ja valittu laitteisto tulee sijoittaa pääsääntöisesti ”kuivalle” maalle ja välttää maaperässä olevan veden hydrostaattinen painevaikutus jätevesijärjestelmän laitteistoon.

Asennus ja työn laatu

Jätevesijärjestelmän hinta riippuu myös asennuksen monimutkaisuudesta ja siitä, kuinka paljon työtä se vaatii. Hyvä asennus ei ole pelkästään järjestelmän paikoilleen asettamista, vaan vaatii hyvän ammattitaidon ja oikeat työkalut. Laadukas asennus varmistaa järjestelmän pitkän käyttöiän ja vähentää tulevaisuuden huoltotarpeita. Ammattitaitoinen urakoitsija asentaa uuden jätevesijärjestelmän tyypillisesti yhdessä päivässä, kun taas kokemattomalta se saattaa kestää useita päiviä.

Mitä tulee ottaa huomioon, kun pohdit jätevesijärjestelmän hintaa?

Huomioi erityisesti, että jätevesijärjestelmän hinta ei muodostu vain fyysisen tuotteen hinnasta. Taloudellisin jätevesijärjestelmän hinta muodostuu hyvän suunnittelun, hyvän tuotteen ja hyvän asennuksen kokonaisuudesta ja näin hyvällä ammattitaidolla projektin kaikki osa-alueet ovat tasapainossa ja toteutus palvelee pitkään ilman ylimääräisiä kustannuksia ja harmeja.

Jos yksi osa-alue jätevesijärjestelmä projektissa on huonosti tehty, niin se voi tulla kalliiksi, kun jo tehtyä työtä joudutaan jälkikäteen korjaamaan tai se ei palvele tarvetta optimaalisesti.

Ammattitaitoinen suunnittelu

Hyvä suunnittelu luo perustan koko projektille. Oikein sijoitettu ja mitoitettu sekä tarpeeseen sopiva tuoteratkaisu ja viranomaisyhteyksien hoito antavat hyvän lähtökohdan toteutukselle.

Luotettava toimittaja

Valitsemalla luotettavan toimittajan varmistat, että saat laadukkaan ja kestävän jätevesijärjestelmän kilpailukykyiseen hintaan.

Huomioi myös ylläpitokustannukset

Edullinen tuote voi tulla kalliiksi, jos järjestelmä vaatii aika-ajoin uusia ylläpito investointeja tai ammattitaitoista huoltoa ei olekaan saatavilla. Tarkastele kokonaiskustannuksia, jotka sisältävät suunnittelun lisäksi sekä asennuksen että pitkäaikaiset ylläpitokulut. Varmista, että ylläpitohuolto on toimittajalta saatavissa.

Muista kotitalousvähennys

Muista tiedustella yhteistyökumppaniltasi verotusta keventävä kotitalousvähennyksen suuruus. Se alentaa merkittävästi jätevesijärjestelmän kokonaisinvestointiin tarvittavaa rahamäärää.

Huomioi erityisesti, että jätevesijärjestelmän hinta ei muodostu vain fyysisen tuotteen hinnasta. Taloudellisin jätevesijärjestelmän hinta muodostuu hyvän suunnittelun, hyvän tuotteen ja hyvän asennuksen kokonaisuudesta ja näin hyvällä ammattitaidolla projektin kaikki osa-alueet ovat tasapainossa ja toteutus palvelee pitkään ilman ylimääräisiä kustannuksia ja harmeja.

Jos yksi osa-alue jätevesijärjestelmä projektissa on huonosti tehty, niin se voi tulla kalliiksi, kun jo tehtyä työtä joudutaan jälkikäteen korjaamaan tai se ei palvele tarvetta optimaalisesti.

Yhteenveto

Investointi uuteen jätevesijärjestelmään on merkittävä, mutta tärkeä askel kiinteistön ylläpidossa. Jätevesijärjestelmä on osa talotekniikkaa, joka nostaa myös kiinteistösi arvoa ja lisää asumisviihtyisyyttä. Ymmärtämällä, mistä jätevesijärjestelmän hinta muodostuu ja mitä tekijöitä tulee hinnanmuodostuksessa ja onnistuneessa projektissa ottaa huomioon, voit tehdä päätöksiä ja valita parhaan mahdollisen toteutustavan hankkeellesi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi lisätietoa ja personoituja tarjouksia, jotka vastaavat juuri sinun tarpeeseesi. Avalon Nordic Oy tunnetaan erityisesti osaamisesta, kattavista Avaimet Käteen -palveluista ja laajasta valikoimasta laadukkaita tuotteita. Markkinoiden laajin valikoima jätevesijärjestelmiä ja toteutus ammattitaitoisesta suunnittelusta aina asennukseen ja käyttöönottoon saakka takaavat onnistuneen lopputuloksen.

Onko jätevesijärjestelmän valinta tai uudistaminen siis edessä? Meiltä saat tuotetoimituksen lisäksi myös suunnittelun ja myös Avaimet käteen-palvelun. Ota yhteyttä niin autamme sinua!