GREEN ROCK IISI PUMPBRUNNAR
Komplett sortiment

Mångsidigt sortiment

IISI Pumpbrunnar passar bra för att förflytta hushållets avloppsvatten eller BDT-vatten samt regnvatten eller övriga smutsiga vatten under sådana förhållanden när man inte kan använda sig av traditionellt fallavlopp.

IISI Pumpbrunnarna är alltid utrustade med för ändamålet lämpliga pumpar och övriga komponenter av hög kvalitet. Utloppsavloppet från brunnarna görs på montageplatsen, vilket ger flexibilitet vid installationen.

Produktsortimentet av IISI pumpbrunnar omfattar modeller för:

  • att pumpa alla typer av hushållsavloppsvatten
  • att pumpa sedimenterat avloppsvatten från hushåll
  • att pumpa gråvatten/BDT-vatten
  • att pumpa regn- och smutsvatten

IISI Pumpbrunnar finns att väljas med:

  • utlopp med 40 mm tryckrör
  • utlopp med 110 mm fallavloppsrör, varvid pumpbrunnen ventileras
  • med 40 l behållarvolym så att den satsvisa pumpade vattenmängden är 25-30 l
  • med 350 l behållarvolym
  • med eller utan backventil