BioStone-ChemStone 25, Aboa tutkimusasema, Etelämanner

Aboan tutkimusasema on suomalainen tutkimusasema, joka sijaitsee Westfjordeilla etelänavalla Etelämantereella. Etäisyys maantieteellisestä etelänavasta on noin 1880 km. Tutkimusasema rakennettiin vuonna 1988 ja suunnittelun ja rakentamisen suoritti Ruotsin tekninen tutkimuskeskus VTT yhdessä Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Kun tutkimusasemaa remontoitiin ja laajennettiin 2000-luvun alussa, oli myös tarvetta uudistaa tutkimusaseman jätevesijärjestelmä.

Tutkimusasemalle mahtuu 12 henkilöä pidempään oleskeluun ja väliaikaisesti asemalla voi majoittua 18 henkilöä. Tutkimusasemalla asutaan vain osa aika vuodesta, Etelämantereen kesästä, jolloin siellä yleensä on lämpimämpi kuin -15 ̊C. Etelämantereen ympäristö on erittäin herkkä, ja siksi jätevedenpuhdistukselle asetetaan korkeita vaatimuksia. Korkeiden puhdistusvaatimusten vuoksi ratkaisuksi sopi Green Rockin BioStone-ChemStone -jätevedenpuhdistamo. Puhdistamo on biologis- kemiallinen puhdistamo, se koostuu kolmiosastoisesta saostuskaivosta, biovaiheesta jossa on “trickling filter”- biosuodatin sekä kemiallisesta vaiheesta.

BioStone-ChemStone puhdistamot soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi liikerakennuksissa, hotelleissa, kouluissa, leirintäalueilla, lomakylissä tai useamman kiinteistön yhteispuhdistamona. Suurin versio puhdistaa jätevedet jopa 60 kotitaloudelle tai 300 hengelle.