Biostone Chemstone 25 vid Aboa forskningsstation, Antarktis

Aboa forskningsstation är en finländsk forskningsstation som ligger vid Vestfjella vid Sydpolen på Antarktis. Avståndet från den geografiska sydpolen är ungefär 1880 km. Forskningsstationen byggdes år 1988 och för planeringen och byggandet stod Statens tekniska forskningscentral VTT tillsammans med Handels- och industriministeriet i Finland.  När forskningsstationen grundrenoverades och utvidgades i början av 2000-talet fanns även ett behov av att börja rena avloppsvattnet som uppstod vid forskningsstationen. 

Forskningsstationen kan inkvartera tolv personer för längre tids vistelse och tillfälligt 18 personer. Forskningsstationen är bebodd endast under en begränsad tid av året, den antarktiska sommaren, när det vanligtvis är varmare än -15  ̊C. Miljön i Antarktis är mycket känslig och därför ställs höga krav på reningen av avloppsvattnet. På grund av de höga miljökraven gick man in för en lösning med Green Rocks Biostone Chemstone 25 avloppsreningsverk. Reningsverket består av en trekammarbrunn, ett biosteg med en bioreaktor utrustad med ett ”trickling filter” och ett kemiskt steg för fosforrening. 

Biostone Chemstone är ett större avloppsreningsverk som finns i olika storlekar. Den största varianten renar avloppsvatten för upp till 60 hushåll eller 300 personer.