Erillisviemäröinti on hyväksi lähiluonnolle

Kotitaloudesta syntyy mustia ja harmaita jätevesiä. Harmaiksi vesiksi kutsutaan pesutiloista ja keittiöstä syntyviä pesuvesiä. Mustat vedet taas ovat vesi-WC:n huuhteluvesiä. Kaikissa talousjätevesissä on epäpuhtauksia, jotka täytyy puhdistaa ennen niiden luontoon päästämistä.

Erityisen herkillä ranta- ja pohjavesialueilla on usein vaatimuksena, että kaikki kotitalouden jätevedet on johdettava tiiviiseen umpisäiliöön tai voidaan käyttää erillisviemäröintiä.

—Mustissa vesissä on eniten fosfori- ja typpiravinteita, jotka kuormittavat luontoa ja aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä. WC-vedet täytyy siksi johtaa pohjavesialueilla poikkeuksetta umpisäiliöön, jotta ne eivät pääse lähiluontoon lainkaan, kertoo Green Rockin toimitusjohtaja Jussi Timonen.

Erillisviemäröinti helpottaa jätevedenkäsittelyä

Erillisviemäröinti ratkaisussa WC-vedet johdetaan omaa viemärilinjaa pitkin umpisäiliöön ja pesuvedet pihalle asennettuun harmaavesipuhdistamoon. Erillisviemäröinti tehostaa jäteveden käsittelyä ja väljentää umpisäiliön tyhjennysväliä, sillä mustat ja harmaat vedet pidetään visusti erossa toisistaan.

— Suurin osa kotitalouden jätevedestä on harmaata vettä. Se sisältää pääasiassa pesuaineita, ruoantähteitä ja rasvoja. Luontoa kuormittavia ravinteita on huomattavasti vähemmän kuin WC-vesissä, joten harmaat vedet on yleensä mahdollista käsitellä omalla kiinteistöllä vaivattomasti harmaavesipuhdistamon avulla.

Green Rockin IISI valikoimasta löytyy helppokäyttöisiä harmaiden vesien puhdistajia. Yhteistä niille kaikille on, että perinteistä imeytys- ja suodatuskenttää ei tarvita, joten ne vievät pihalta muita harmaavesipuhdistamoja vähemmän tilaa ja ovat vaivattomia käytössä. Testattu biologinen puhdistusprosessi on tehokas ja luonnonmukainen. Kemikaaleja ei tarvita lainkaan.

Umpisäiliö ei päästä saasteita lähiluontoon

Umpisäiliöltä edellytetään ehdottoman tiiveyden lisäksi äärimmäistä lujuutta. Sen täytyy kestää maan alla kovaa painetta vuotamatta ja painumatta kasaan. Säiliö ankkuroidaan huolellisesti paikoilleen, sillä asennuskaivantoon säiliön ympärille mahdollisesti muodostuvan veden aiheuttama noste ja painevaikutus pyrkii nostamaan säiliötä maan pinnalle. Siten säiliö voi olla jatkuvan rasituksen alla, jos kaikista sijoitteluun ja asennukseen liittyvistä yksityiskohdista ei ole riittävästi huolehdittu.

—Korkea säiliö täytyy kaivaa syvemmälle maahan, joten se joutuu usein korkeamman rasituksen kohteeksi. Umpisäiliön korkeudella on siis paljon merkitystä ja matala umpisäilö kestää paremmin. Matalalle säiliölle on myös helpompi löytää pihalta hyvä paikka, niin pohjavesirasituksen välttämiseksi kuin myös säiliön vaivattoman tyhjennyksen puolesta.

Green Rock IISI umpisäiliöt on suunniteltu kestämään pohjaveden ja maapaineen rasitukset. Erikoismatalan mallin ansiosta pohjavesirasitus voidaan usein jopa välttää kokonaan. Ne on myös muotoiltu lujaksi ja valmistetaan raaka-ainetta säästämättä 100% korroosiovapaasta HD polyeteenistä, jotta ne kestävät vaativassa käytössään vuosikymmeniä.

—Viime kesänä saimme paljon yhteydenottoja asunnonomistajilta, jotka halusivat vaihtaa kasaan painuneen tavanomaisen säiliönsä lujaan IISI umpisäiliöön. He halusivat nukkua yönsä rauhassa tietäen, että jätevesijärjestelmä toimii.

Milloin erillisviemäröinti voisi olla ratkaisu?

Erillisviemäröinnin käyttö edellyttää, että WC-vedet ja harmaat vedet saadaan eroteltua omiin viemärilinjoihin.  Uudisrakennuskohteissa se on helppoa, mutta saneerauskohteissa se voi olla hyvinkin haasteellista ja usein myös mahdotonta. Silloin kaikki vedet voidaan johtaa umpisäiliöön.

Timonen suosittelee tarkastelemaan ensimmäiseksi, onko nykyinen jätevesijärjestelmä ylipäätään nykyisen lain mukainen erityisesti silloin, jos kiinteistö sijaitsee lähellä vesistöjä tai pohjavesialueella.

—Ammattitaitoinen jätevesisuunnittelija osaa suunnitella kullekin kiinteistölle sopivan jätevesijärjestelmän. Voit kutsua meidän kumppanimme tarkistamaan, kaipaako oma järjestelmäsi päivittämistä tai mikä olisi kiinteistöllesi järkevä kokonaisratkaisu. Kumppanillamme on käytettävissään markkinoiden kattavin valikoima jätevesien käsittelymenetelmiä ja niistä löytyy varmasti jokaiselle kiinteistölle sopiva ratkaisu.

Kutsu tästä jätevesiasiantuntija käymään kylässä! Kartoituskäynti on maksuton.