Green Rock BioStone-ChemStone 300 Bonawen kylässä, Skotlannissa

Bonawe on pieni 1700-luvn puolivälissä perustettu kylä Skotlannissa. Kylä sijaitsee Loch Etive -järven ääressä. Kylä, jossa asuu 300 asukasta, tunnetaan parhaiten varustamosta J & A Gardeners Bonawe Quarry, mutta kylässä on myös aikaisemmin toiminut ruukki. 1800-luvun lopulla ruukki suljettiin kannattamattomuuden vuoksi ja nyt se toimii museona.

Tällä hetkellä kylässä asuu noin 300 vakituista asukasta, ja koska se sijaitsee aivan järven vieressä, jätevedenpuhdistusta koskevat vaatimukset ovat korkeat. Järvessä on myös uhanalaisia ​​makeanveden helmisimpukoita, joiden suojeleminen on erityisen tärkeää. Tästä syystä tarvittiin tehokas ja luotettava jätevedenpuhdistamo kylän jätevesien puhdistamiseen. Ratkaisu oli Green Rock:in BioStone-ChemStone 300 -puhdistamo.

Ratkaisu  koostuu kolmiosaisesta saostussäiliöstä sekä BioStone-ChemStone puhdistamosta. Green Rock BioStone-ChemStone -puhdistamo on biologis-kemiallinen laitteisto asumisjätevesien käsittelyyn. Biologisessa osassa mikrobimassa muodostuu kasvualustojen pintaan, samalla kun vettä kierrätetään ja hapetetaan. Mikrobit käyttävät vedessä olevaa orgaanista ainetta ravintonaan ja näin poistavat sitä vedestä. Mikrobit hajottavat ja poistavat myös jätevedessä olevan typen. Kemiallisessa osassa sekoitetaan tulevaan veteen saostus-kemikaalia, joka veteen sekoittuessaan saostaa liukoista fosforia. Muodostuneet flokit laskeutetaan ja suodatetaan ennen

puhdistetun veden laskemista luontoon. Tämän lisäksi Bonawen ratkaisu on täydennetty UV-hygienisointi-vaiheella viimeisenä puhdistusvaiheena.

BioStone-ChemStonen jätevedenpuhdistamoita on saatavana vakioversiona kooissa 55, 100, 200 ja 300, mutta tarvittaessa ratkaisu on myös räätälöitävissä.