Green Rock BioStone-ChemStone 300 Bonawen kylässä, Skottlannissa

Byn Bonawe är en liten by i Skottland invid sjön Loch Etive grundad redan i mitten av 1700-talet. Byn med sina 300 invånare är mest känd för rederiet J & A Gardeners Bonawe Quarry men man har också i tiden haft ett järnverk på orten. I slutet av 1800-talet lades järnverket ner på grund av olönsamhet och numera är det öppet endast som museum. I början av 1900-talet hade byn omkring 1000 invånare, men i takt med att tekniken och automatiseringen gick framåt minskade behovet av arbetskraft och byn avfolkade.

I dagsläget har byn omkring 300 invånare och på grund av att byn ligger riktigt invid en sjö är kraven på rening av avloppsvatten höga. I sjön finns dessutom hotade arter av flodpärlmusslan som man är extra måna om att skydda. På grund av detta var man i byn i behov av ett mycket bra avloppsreningsverk för rening av byns avloppsvatten. Lösningen blev ett Biostone Chemstone 300 reningsverk från Green Rock.

Reningsverket består av en trekammarbrunn, ett biosteg med en bioreaktor utrustad med ett ”trickling filter” och ett kemiskt steg för fosforrening. För att ytterligare försäkra sig om att alla smittämnen också renats bort tilläggsutrustades reningsverket med UV-hygienisering som sista reningssteg.

Biostone Chemstone avloppsreningsverk finns som standardutförande i storlekarna 55, 100, 200 och 300 personekvivalenter, men kan även fås för andra storlekar vid behov.