Säästänkö tekemällä itse vai olisiko hyvä luottaa jätevesihanke ammattilaisen käsiin?

Jätevesijärjestelmän remontoiminen on laaja projekti, jossa asiantuntijan tuki on arvokasta. Mistä remontti lähtee liikkeelle ja miten projekti etenee? Ole huoletta, me opastamme!

Oikean puhdistusmenetelmän valitseminen

Oikean jätevedenpuhdistustavan valintaan kannattaa paneutua perusteellisesti, sillä käsittelytapoja on monenlaisia ja ne sopivat hyvin erilaisiin tarpeisiin.

—Oikean menetelmän valintaan vaikuttavat mm. perheen koko, veden käyttötapa sekä tontin sijainti ja ominaispiirteet: maaperä, maaston muodot, vanhojen viemäriputkien sijainti ja kunto. Lisäksi paikalliset ympäristönsuojelu- ja kaavamääräykset raamittavat valintaa vahvasti, kertoo Avalon Nordic Oy:n toimitusjohtaja Jussi Timonen.

Harva haluaa ylenpalttisesti vaivata päätään jätevesijärjestelmien teknisillä ominaisuuksilla. Silloin kannattaa luottaa asiantuntijan apuun jo projektin alkuvaiheessa. Maksuttoman jätevesikartoituksen jälkeen koulutettu jätevesiasiantuntija esittelee kiinteistölle ja tarpeeseen soveltuvat talousjätevesien puhdistustavat.

—Puhdistamon käyttöön ja ikäodotteeseen on hyvä kiinnittää huomiota heti kättelyssä, sillä ne vaikuttavat valitun järjestelmän elinkaarikustannuksiin merkittävästi. Asiantuntija osaa kertoa eri menetelmien edut ja haastavissa kohteissa myös me valmistajana tarjoamme konsultointiapua tarvittaessa.

Jätevesisuunnitelma ja toimenpideluvan hakeminen

Kun puhdistustapa on valittu, on aika tehdä jätevesisuunnitelma ja hakea toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvonnalta. Suunnitelma on tarkkuutta ja asiantuntemusta vaativa kokonaisuus, ja sen tulee laatia ammattitaitoinen jätevesisuunnittelija.

—Suunnitelman tulee sisältää muun muassa tarkat tiedot, kiinteistöstä, sen veden käytöstä, miten valittuun puhdistusmenetelmään on päädytty ja täyttääkö se myös paikalliset ympäristönsuojelumääräykset, perusteellinen tieto valitusta puhdistusmenetelmästä, sen huollosta, järjestelmän suoritustasosta sekä kiinteistön asemapiirustus puhdistamon sijoittelusta suojaetäisyyksineen, pituusleikkauskuva, kiinteistörekisterin dokumentit sekä naapurien kuulemiset. Jätevesisuunnitelma kaikkine liitteineen liitetään toimenpidelupahakemukseen.

Asennustyö

Lupahakemuksen käsittely kestää kunnasta riippuen tyypillisesti kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Hyväksynnän jälkeen jätevedenpuhdistamo voidaan asentaa. Asennukselle pitää hakea KVV-työnjohtaja.

Asennus itsessään on usein vain päivän tai kahden projekti, mutta siitä kannattaa sopia asentajan kanssa hyvissä ajoin, mikäli jätevesisuunnitelma ja asennus tilataan eri tahoilta. Myös tuotteen hankinta kannattaa sopia ajoissa – kuka sen hankkii ja mistä?

Avaimet käteen -palvelu säästää aikaa ja vaivaa

Koko hanketta asennuksineen sujuvoittaa huomattavasti, mikäli projekti toteutetaan Avaimet käteen -palveluna. Paketti takaa, että projektin kustannukset pysyvät hallussa alusta loppuun, sillä asiakas saa heti kättelyssä pätevän arvion projektin kokonaiskustannuksista ja aikataulusta. Yksi yhteyshenkilö myös selkeyttää vastuunjakoa.

— Heti alkukartoituksesta alkaen ohjat ovat yksissä käsissä ja kaikki vaiheet kuten suunnittelu, toimenpidelupa, viranomaisasiointi, tuotteiden ja asennukseen liittyvien massojen, eristeiden ja muiden materiaalien toimitukset sekä itse asennus sujuvat joustavasti ja oikea-aikaisesti. Avaimet Käteen – kokonaispalvelun toimittaja huolehtii ja vastaa koko projektista, Timonen summaa.

Sama toimittaja antaa myös puhdistamon käyttökoulutuksen ja on tukena asennuksen jälkeenkin, mikäli tarvitaan huoltoa, varaosia tai kemikaaleja – kaikki palvelut saa selkeästi yhden luukun periaatteella ja tietää aina, kenelle voi soittaa.

Yhtiöllämme on markkinoiden laajin valikoima jätevesien käsittelymenetelmiä ja jokaiselle kiinteistölle löytyy sopiva vaihtoehto. Ammattitaitoinen koko Suomen kattava jälleenmyyjäverkosto toteuttaa vaativan hankkeesi kokonaispalveluna.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tai tilaa maksuton jätevesikartoitus tästä!