Suunnittele jätevesijärjestelmä syksyllä
Suunnittele syksyllä- uudista jätevesijärjestelmä heti keväällä

Suunnittele syksyllä ja talvella – uudista jätevesijärjestelmä heti keväällä

Keväällä moni innostuu aloittamaan uusia rakennusprojekteja, joka saa aikaan ruuhkia lupia myöntävissä rakennusvirastoissa. Siksi luvanhakuprosessi johon jätevesisuunnitelma liitetään, kannattaa laittaa vireille jo syksyllä tai talvella. Näin luvat ovat kunnossa keväällä, kun rakentaminen aloitetaan. Jätevesisuunnitelman tekeminen on hyödyllinen myös laitevalintoja tehdessä. Jätevesisuunnitelman laadinta ohjaa sopivimman jätevesijärjestelmän valinnassa ja helpottaa valinnan tekemistä.

Ammattitaitoinen suunnittelija on jätevesijärjestelmän hankkijan tärkeä yhteistyökumppani

Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii aina toimenpideluvan ja jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen. Kiinteistön omistajan on huolehdittava suunnitelmasta myös silloin, kun jo olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan.

Jätevesijärjestelmän suunnittelijan tulee huomioida ensisijaisesti vallitseva lainsäädäntö ja paikalliset ympäristönsuojelumääräykset. Pelkkä lakien tunteminen ei kuitenkaan riitä, jos haluaa välttyä ikäviltä yllätyksiltä. Toimivan kokonaisuuden valitsemiseksi suunnittelijan pitää tuntea eri jätevesien käsittelymenetelmät, eri tuotejärjestelmien ominaisuudet ja niiden sovellettavuus käytäntöön. Vasta tällöin kiinteistölle osataan valita parhaiten soveltuva kokonaisuus, joka toimii ja kestää kiinteistön muuttuvaakin käyttöä pitkällä aikavälillä.

Avalon Nordic yhteistyökumppaneineen tarjoaa maksutonta jätevesineuvontaa ja kiinteistöllä tapahtuvan maksuttoman kartoituskäynnin. Tämän avulla jätevesijärjestelmän hankkija saa tarkan kustannusarvion toteutuksesta ja usein myös vaihtoehtoisia toteutustapoja, jotka soveltuvat parhaiten juuri hänen omistamalleen kiinteistölle. Tästä on hyvä jatkaa hanketta jätevesisuunnitelman laatimisella.

Jätevesijärjestelmän elinkaarikustannukset vaikuttavat ostopäätökseen

Jätevesisuunnittelua tehdessä saattaa esille nousta asioita, jotka vaikuttavat oikean ratkaisun valintaan merkittävästi. Tällaisia asioita voivat olla mm. maaston korkeuseroihin tai maaperän koostumukseen liittyvät ominaisuudet, jotka voivat sulkea pois joidenkin järjestelmien valinnan.

Investointia tehdessä kannattaa laskea kustannuksia myös tulevaisuuden osalta. Jätevesijärjestelmän elinkaari ja vaivaton huolto ovat useille valintaa tekeville lopullinen asia, joka vaikuttaa tuotteen valintaan ja ostopäätökseen. Monet asiakkaat ovat kiinnostuneita siitä, kuinka pitkä käyttöikä tuotteilla on, ja mitä järjestelmän huolto tai uusiminen 10–20 vuoden kuluttua maksaa. Ei kannata myöskään unohtaa sitä, millaisia toimenpiteitä sen uusiminen tontille mahdollisesti aiheuttaa. Sukupolvelta toiselle siirtyvässä kiinteistössä halutaan valita järjestelmä, jonka käyttö ja huolto on mahdollisimman vaivatonta.

Kaikille kiinteistöille löytyy aina ratkaisu, joka palvelee kiinteistön käyttäjien vaatimuksia. Avalon Nordicin oma henkilökunta ja koko maanlaajuisesti palveleva levittäytynyt yhteistyökumppaniverkosto auttaa jätevesijärjestelmän hankinnassa alkuun ja seisoo asiakkaan puolella oikeiden ratkaisujen valinnassa.

Älä jää pohtimaan asiaa yksin, vaan ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!