Suunnittele jätevesijärjestelmä syksyllä
Suunnittele syksyllä- uudista jätevesijärjestelmä heti keväällä

Påbörja planeringen på hösten och vintern – förnya ditt avloppssystem direkt på våren

Under våren påbörjar många ivrigt nya byggprojekt, vilket leder till att den ökade mängden tillståndsansökningar orsakar rusning vid kommunernas byggnadskontor. För att undvika fördröjningar som rusningen kan innebära löns det att påbörja arbetet med avloppsvattenplanen, som krävs som en bilaga till tillståndssökningen, i god tid redan på hösten eller vintern. På så sätt är tillstånden i sin ordning när byggnadsprojektet påbörjas på våren. Avloppsvattenplanen är även användbar när man skall välja nytt avloppssystem. Utarbetandet av en avloppsvattenplan vägleder vid valet av det mest lämpliga avloppssystemet för fastigheten och användningsändamålet, vilket underlättar valet av lösning.

En kunnig planerare är en viktig partner för den som skall skaffa ett avloppssystem

Att förnya ett avloppsvattensystem kräver alltid åtgärdstillstånd och enligt markanvändnings- och bygglagen skall avloppsvattenplanen bifogas till tillståndsansökan. Fastighetsägaren skall också se till att en avloppsvattenplan är gjord även i de fall att ett befintligt system effektiveras.

Den som gör avloppsvattenplanen skall i första hand beakta gällande lagstiftning och lokala miljöskyddsbestämmelser. För att undvika otäcka överraskningar räcker det dock inte enbart med kunskap om lagar och förordningar. För att kunna välja en fungerande helhet skall planeraren ha kunskap om de olika metoderna för hantering av avloppsvatten, vilka egenskaper olika system har och hur de kan tillämpas i praktiken. Först då kan man välja den bäst lämpade lösningen för fastigheten, en lösning som kommer att fungera och betjäna fastigheten även på lång sikt.

Avalon Nordic och dess samarbetspartners erbjuder gratis rådgivning om avloppsvattenhantering och ett kostnadsfritt kartläggningsbesök vid fastigheten. Med hjälp av detta får man förslag på de bäst lämpade lösningarna för fastigheten samt även en kostnadsuppskattning för projektet. Med detta i bagaget är det smidigt att fortsätta projektet genom att göra en avloppsvattenplan.

Avloppssystemets livscykelkostnader påverkar köpbeslutet

Vid planeringen av ett nytt avloppssystem kan även omständigheter urskiljas som väsentligt påverkar valet av rätt lösning. Sådana saker kan till exempel vara egenskaper som höjdskillnader i terrängen eller jordmånens typ, vilket kan utesluta vissa typer av lösningar.

När man skall investera i ett nytt avloppssystem bör man även beräkna kostnaderna över tid. Livscykeln och ett bekymmersfritt underhåll av avloppssystemet är för många den viktigaste faktorn som påverkar produktvalet och köpbeslutet. Många är intresserade av hur lång livslängd produkterna förväntas ha och vad underhåll eller förnyande om 10-20 år kostar. Man skall inte heller glömma bort vilka åtgärder ett förnyande möjligen kan kräva och orsaka på tomten. Vid fastigheter som överförs från en generation till den nästa vill man välja en lösning som är så bekymmersfri att använda och underhålla som möjligt.

Det finns en lösning för alla fastigheter som uppfyller de krav fastighetsägarna har. Avalon Nordics egen personal och hela vårt landsomfattande nätverk av samarbetspartners hjälper dig med att komma i gång med att välja ett nytt avloppssystem.

Fundera inte ensam på detta utan kontakta oss så hjälper vi dig!