Talousjätevesien käsittely haastavissa olosuhteissa

Olipa kyseessä uudisrakentaminen tai vanhan kiinteistön saneeraus haja-asutusalueella, niin jätevesien käsittely voi osoittautua haasteelliseksi johtuen eri seikoista. Kallio, maastoesteet, suojaetäisyydet vesistöön tai kiinteistön rajaan, syvälle maanpinnasta sijoitettu viemärilinja, pohjavesialueen sijainti tai muu seikka voi asettaa erityisiä vaatimuksia asennettavalle jätevesijärjestelmälle.

Joustava ja monipuolisin jätevesijärjestelmä haasteellisiin olosuhteisiin on AVALON Panospuhdistamo. Se soveltuu käytettäväksi kaikilla kiinteistöillä ja on erityisesti suunniteltu vaativia olosuhteita ajatellen.

AVALON Panospuhdistamo koostuu etukaivosta ja prosessikaivosta, jossa jäteveden puhdistaminen tapahtuu. Tuote on jaettu kahteen irralliseen osaan, joka mahdollistaa varsin vapaan sijoittelun niin asennussyvyyden kuin myös puhdistamon säiliöiden sijainnin suhteen. Mikäli viemäriputki saneerattavasta rakennuksesta sijaitsee syvällä maanpinnasta mitaten, niin se voidaan kytkeä suoraan kiinni etukaivoon aina 2,3 metrin syvyyteen saakka.

Jäteveden puhdistaminen tapahtuu prosessikaivossa ja puhdistetun veden viemäröintiliitos sijaitsee sen yläosassa. Se mahdollistaa poistoviemäröinnin toteuttamisen joko paineputkella tai tavanomaisella 110mm viettoviemärillä ja halutussa syvyydessä. Viemäröinnin toteuttaminen paineputkella mahdollistaa esimerkiksi maastoesteiden kiertämisen tai ylittämisen ja tarvittaessa viemäröinnin myös ylärinteeseen, mikäli suojaetäisyys edellyttää puhdistetun veden purkupaikan sijoittamista sinne.

Puhdistamo on tiivis rakenne ja se soveltuu asennettavaksi myös pohjavesialueelle. Lukuisat asiakkaamme ovat voineet ratkaista jätevesien puhdistuksen myös pohjavesialueella ja puhdistettu vesi on viemäröity puhdistamosta suoraan pohjavesialueen rajan ulkopuolelle ilman erillisiä pumppaamo-ratkaisuja. Myös useilla alueilla, joissa paikalliset ympäristönsuojelumääräykset ovat edellyttäneet umpisäiliön käyttöä, AVALON Panospuhdistamo on hyväksytty poikkeuslupa-menettelyn myötä käytettäväksi ja toteutus on ollut umpisäiliötä taloudellisempi ja ekologisempi kokonaisratkaisu.

Asentaminen on vaivatonta ja nopeaa. Puhdistamon rakenne on itseankkuroituva ja mitään erillisiä ankkurointiratkaisuja ei siten tarvita. Asennuspinta-ala on pieni ja se ei tarvitse aika ajoin vaihdettavaa maasuodatuskenttää peräänsä. Tekniikka on integroitu puhdistamon ainulaatuiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa monipuoliset asennusratkaisut. Tärkeää on myös erittäin pieni sähkön kulutus, vain 0,8 kwh/vrk.

Hyväksi koettu ja kestävä AVALON Panospuhdistamo puhdistaa kaikki talousjätevedet jätevesiasetuksen ankarimman vaatimustason mukaisesti ja niitä on käytössä yli 6000 taloudessa kaikkialla Suomessa. Se on testattu Suomen ympäristökeskuksen toimesta vallitsevan standardin EN 12566-3 mukaisesti. Lisäksi on toteutettu lukuisia käyttökohteissa tapahtuvia seurantatestauksia huippu puhdistustuloksin.

VTT on todentanut säiliöosien kestävyyden erittäin vaativissa lujuustesteissä, joissa pohjaveden korkeus ulotettiin testiohjelman ajaksi aina maan pintaan saakka. Avalon onkin ainoa puhdistamo, jonka rakenteellinen kestävyys on testattu erinomaisin tuloksin 3 metrin asennussyvyyteen saakka. Säiliöt kestävät käytössään vuosikymmeniä ja pihaa ei tarvitse myllätä auki aika ajoin, kuten maasuodattamoissa ja -imeyttömöissä joissa on tyypillisesti arvokas kentän uusiminen noin 10 – 15 vuoden välein.

AVALON Panospuhdistamot valmistetaan kapasiteetiltaan neljässä eri kokoluokassa. Sopiva koko löytyy helposti erilaisiin käyttökohteisiin ja -tarpeisiin.

Kun kaipaat helppoa jätevesien käsittelyä, niin käänny puoleemme. Neuvomme, opastamme ja suunnittelemme. Koko maan kattava verkostomme suorittaa toimitukset myös Avaimet Käteen -periaatteella.