Maaperäkäsittely

Näytetään kaikki 2 tulosta

AVALON BIO Maapuhdistamoita on kolmea eri tyyppiä ja niillä voidaan käsitellä kaikki talousjätevedet:

– Maasuodattamo kaseteilla
– Maasuodattamo putkilla
– Maaimeyttämö

Kaikki maapuhdistamot ovat yksinkertaisia luonnonmukaisia biologiseen käsittelyyn perustuvia menetelmiä, jotka eivät tarvitse sähköä tai kemikaalia. Tarvittaessa fosforinpoistoa voidaan tehostaa kemikaalilla.

Maasuodatuksessa jätevedet suodatetaan maasuodatuskentän avulla. Maasuodatuskenttä soveltuu asennettavaksi kaikille maalaaduille. Maasuodattamo koostuu saostussäiliöstä ja maasuodatuskentästä. Kiinteistöstä tulevan viemärin ja maasuodattamon poistoviemärin purkupaikan välinen korkeusero useimmiten määrittelee suodattamon ja järjestelmän kokonaisrakenteen.

Vie vähän tilaa tontilta
Tehokas biologinen puhdistus
Ainutlaatuinen rakenne
Kaikille talousjätevesille