AVALON Jälki-imeytysmoduli

AVALON Jälki-imeytystä käytetään tyypillisesti jäteveden pienpuhdistamon jälkeen, puhdistettujen talousjätevesien imeyttämiseen tai suodattamiseen. Lisäksi niitä käytetään kiinteistöillä ja infra rakentamisessa sadevesien hallittuun käsittelyyn.

AVALON – jälki-imeytysmoduulit valmistetaan kierrätetystä ja kestävästä polyolefiini kestomuovista, jolla on pieni ympäristövaikutus.

AVALON – moduulit ovat erittäin helppoja ja nopeita asentaa. Tasatun murskekerroksen päälle moduulit ladotaan niiden päät limittäin edellisen päälle. Moduulirivin päätyihin asennetaan päätylevyt, joihin avataan sopiva aukko viemäriputken liittämiseksi. Moduulien päälle asennetaan suodatinkangas, joka tulee yltää vähintään 30cm moduulin sivujen yli. Moduulin selkään avataan tuuletusputken aukko pistosahalla sille varattuun paikkaan ja tuuletusputket asennetaan paikoilleen.

16 – 32 murskekerroksen paksuus moduulin alla on oltava vähintään 25cm ja se tulee yltää myös moduulien sivuille vähintään 50cm leveydeltä ja 25cm paksuudelta. Mikäli maaperä on huonosti vettä läpäisevää savimaata, niin murskekerrosta voidaan jatkaa esim. ojaan tai rinteeseen, johon moduuliin johdettu vesi hitaasti suotuu.

Pyydä tarjous Takaisin tuoteryhmän tuotteisiin

Kuvaus

Käyttökohteita

1. Puhdistettujen talousjätevesien ja pesuvesien jälki-käsittelyyn

  • kun viemäröintiä ei voida tehdä suoraan ojaan tai laskevaan maastoon
  • kun viemäröinti halutaan tehdä maan pinnan alle näkymättömiin
  • halutaan tehdä erittäin pitkä-ikäinen maan alle rakennettava puhdistetun veden viemäröinti / imeytysratkaisu
  • halutaan edelleen tehostaa viemäröitävän veden puhdistustulosta
  • tehostaa puhdistetussa jätevedessä olevien bakteerien ja flokin poistoa suodattamalla puhdistettu jätevesi murskekerroksen läpi

 

2. Sadevesien hallittuun käsittelyyn

  • suurilta kattopinnoilta ja / tai asfaltoiduilta alueilta muodostuvien sade- ja hulevesien imeyttämiseen maaperään ja/tai viivyttämiseen ennen niiden johtamista sadevesiviemäriin
  • osana laajempaa järjestelmää sadevesien käsittelyssä ja niiden aiheuttamien tulvien ehkäisyssä

Tiedot

Tuotekoodi:
3626427 Jälki-imeytysmoduli 300L

3626428 Jälki-imeytysmodulin päätykappale

36264291 Jälki-imeytyspaketti 600L / harmaavesipuhdistamolle
3626429 Jälki-imeytyspaketti 1200L / < 6 hlö puhdistamoille

3626430 Jälki-imeytyspaketti 1800L / < 10 hlö puhdistamoille
3626432 Jälki-imeyttämöpaketti 4800L / < 20 hlö puhdistamoille
3626433 Jälki-imeytyspaketti 6000L / < 25 hlö puhdistamoille

Tiedostot

36264291 Jälki-imeytyspaketti 600L / harmaavesipuhdistamolle (PDF)
36264291 Jälki-imeytyspaketti 600L / harmaavesipuhdistamolle (dwg)

3626429 Jälki-imeytyspaketti 1200L / < 6 hlö puhdistamoille (PDF)
3626429 Jälki-imeytyspaketti 1200L / < 6 hlö puhdistamoille (dwg)

3626430 Jälki-imeytyspaketti 1800L / < 10 hlö puhdistamoille (PDF)
3626430 Jälki-imeytyspaketti 1800L / < 10 hlö puhdistamoille (dwg)

3626432 Jälki-imeyttämöpaketti 4800L / < 20 hlö puhdistamoille (PDF)
3626432 Jälki-imeyttämöpaketti 4800L / < 20 hlö puhdistamoille (dwg)

3626433 Jälki-imeytyspaketti 6000L / < 25 hlö puhdistamoille (PDF)
3626433 Jälki-imeytyspaketti 6000L / < 25 hlö puhdistamoille (dwg)