Pienpuhdistamo vai maasuodattamo – kumpi omalle kiinteistölle?

Pienpuhdistamo – mukava ja edullinen ratkaisu talousjätevesien puhdistukseen

Kiinteistön talousjätevesien käsittelyyn on valittavissa monia erilaisia menetelmiä. Kiinteistönomistajat usein arpovat, olisiko pihalle parempi hankkia maasuodattamo vai pitkäikäinen pienpuhdistamo. Molemmilla on omat vahvuutensa, mutta oikein valittu ja asennettu pienpuhdistamo usein päihittää perinteisen maasuodatuksen, kun asennus- ja ylläpitokustannuksia mitataan pitkällä aikavälillä.

Olosuhteet kiinteistöllä määrittelevät jo pitkälti voiko tai kannattaako tontille rakentaa maasuodattamoa. Korkeuserot, pohjavesipinnan korkeus, kallio ym. seikat saattavat tehdä maasuodattamon valinnan mahdottomaksi tai erittäin kalliiksi vaihtoehdoksi. Pienpuhdistamoita on erityyppisiä ja niistä löytyy sopiva vaihtoehto jokaiselle kiinteistölle.

Hankintahinta on useimpien huulilla, kun valintaa ollaan tekemässä. Hintoja vertailtaessa usein unohtuu rakentamisen kokonaiskustannus ja pidemmän aikavälin elinkaarikustannukset.

Maasuodattamoa rakennettaessa itse tuotepaketin hinta on pieni osa sen kokonaiskustannuksesta. Sen lisäksi tarvitaan oikeat maalajit ja rakentaminen. Maasuodatuskenttä pitää uusia tyypillisesti 10 – 15 vuoden kuluessa käyttöönotosta kun se tukkeentuu ja vesi ei enää läpäise kyllästynyttä suodatushiekkakerrosta. Maasuodattamon uusiminen on myös tarpeen 10 – 15 vuoden välein, jos mielii, että se vielä puhdistaa perustason vaatimuksen mukaisesti. Myös fosforin poisto edellyttää kemikaloinnin aloittamista maasuodattamossa viimeistään noin 3 käyttövuoden jälkeen, jolloin suodatushiekan fosforin sitomiskyky lakkaa dramaattisesti. Mikäli tontilla ei ole tilaa uuden maasuodatuskentän rakentamiseksi on vanhat massat kuljetettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Suodatuskentän uusiminen kustantaa muutamia tuhansia euroja ja sakosäiliö voidaan useimmiten hyödyntää.

Pienpuhdistamon tuotepaketin hankintahinta on korkeampi kuin maasuodatuspaketin, mutta pienpuhdistamon hankintaa puoltaa moni seikka. Asentaminen on nopeaa ja edullisempaa. Asennus vie erittäin vähän pinta-alaa tontilla ja puutarhaa ei tarvitse myllätä ympäri, kun siinä ei ole vaihtotarpeen omaavaa maasuodattamoa. Parhaimmillaan asennus vie kaikkinensa vain pari kolme tuntia ja kaivuutöitäkään ei välttämättä tarvita, mikäli vanha sakokaivo on hyödynnettävissä. Pienpuhdistamossa on mekaniikkaa, kuten pumppuja, mutta niitä ei nykyisin tarvitse pelätä, sillä ne ovat varmatoimisia ja kun tulee komponentin vaihdon aika, niin varaosat ovat edullisia ja helppoja vaihtaa.

Huoltotoimenpiteet niin maasuodattamossa kuin myös pienpuhdistamossa tulee suorittaa säännöllisesti. Lietteen tyhjennys tilataan tyypillisesti 1 tai 2 kertaa vuodessa. Jotta maasuodattamolla ja pienpuhdistamolla saavutetaan edellytetty puhdistusteho, tulee niitä käyttää oikein ja huolehtia tehokkaan toiminnan edellytyksistä. Fosforin saostaminen jätevedestä riittävässä määrin edellyttää aina saostuskemikaalin käyttöä, joka sitoo fosforin. Tämä tarvitaan myös maasuodattamossa, joka on todennettu lukuisissa testeissä ja viranomaisten seurantaohjelmissa vuosien saatossa. Pienpuhdistamon mekaniikka ja sen oikea toiminta on hyvä tarkistaa sekä puhdistaa noin vuoden välein.

Jos mielii valita maasuodattamon jätevesien käsittelymenetelmäksi, niin se edellyttää mm.

– riittävän suuren tontin
– riittävän suuret korkeuserot tuloviemärin ja purkuviemärin välille, jotta suodatuskentän kerrokset voidaan rakentaa
– mikäli korkeuserot eivät ole riittäviä, voidaan maasuodatuskenttä rakentaa kummuksi pihaan ja nostaa jätevesi sakokaivon jälkeen pumppukaivolla suodatuskenttään
– valmiutta uusia koko maasuodatuskenttä noin 10 – 15 vuoden välein

Pienpuhdistamon ominaisuudet ja kiinteistön olosuhteet ohjaavat oikean puhdistamotyypin valinnassa. Huomioitavia seikkoja ovat mm.

– onko kyseessä uudisrakentamiskohde vai saneerauskohde
– miten syvällä kiinteistön viemäri sijaitsee saneerauskohteissa
– millainen on tontti ja sen sijainti
– mihin puhdistettu vesi tulee tontilla viemäröidä ja asettaako se vaatimuksia puhdistamon ominaisuuksille
– sijaitseeko kiinteistö pohjavesialueella ja voidaanko puhdistettu vesi viemäröidä pohjavesialueen ulkopuolelle.

Kotimaisella Avalon Nordic Oy:llä on markkinoiden laajin valikoima jätevesien puhdistukseen käytettäviä tuotteita. Niistä löytyy varmasti sopiva tuote jokaiselle kiinteistölle, myös haastaviin tarpeisiin. Pienpuhdistamoita Avalonilla on kolme erilaista vaihtoehtoa.

IISI KIVI on saneerauspuhdistamo, joka asennetaan vanhan sakokaivon päälle ja näin vanha järjestelmä voidaan edelleen hyödyntää ja päivittää helposti nykyaikaan.

IISI jatkuvatoimiset pienpuhdistamot S6 ja S10 ovat nimensä mukaisesti helppokäyttöisiä ja varmatoimisia. Mutkattoman puhdistustekniikan ansiosta huollon tarve on erittäin vähäinen. Ne soveltuvat hyvin niin uudisrakennus- kuin myös saneerauskohteisiin.

AVALON Panospuhdistamo soveltuu käytettäväksi kaikille kiinteistöille. Se soveltuu myös erittäin vaativiin olosuhteisiin, jossa tavanomaisen pienpuhdistamon ominaisuudet eivät enää riitä. Jopa 230 cm syvällä sijaitseva viemäri voidaan kytkeä suoraan AVALON puhdistamoon ja puhdistettu vesi voidaan viemäröidä maastoesteiden ohi tai vaikka ylämäkeen, jos on tarpeen.

Ammattitaitoinen jätevesisuunnittelija osaa ehdottaa sopivan tuotteen ja laatii jätevesisuunnitelman, jonka toteuttamalla jätevesien puhdistus on helppoa ja varmatoimista vuosikymmeniä eteenpäin.

Maksutonta apua saat myös Avalon Nordicin asiantuntijoilta. Olethan yhteydessä.