Marknadens pålitligaste produkter för avloppsvattenrening. Inhemska Green Rock IISI och AVALON avloppssystem.

Fastighetsägare

Läs mer

Entreprenörer

Läs mer

Välj våra enkla och pålitliga Green Rock IISI och AVALON avloppssystem

Enkelt – effektivt – pålitligt

Att rena sitt avloppsvatten ska vara enkelt. Välj ett avloppssystem från Avalon och du kan njuta av en ren och trivsam närmiljö. Ett tecken på våra kunders uppskattning och förtroende för oss är de dryga 40 000 Green Rock IISI och AVALON reningsverk vi hittills har tillverkat och levererat.

Finländsk kvalitet

Den nordiska kvalitetsnivån är utgångsläget när vi utvecklar produkter och lösningar för de krävande förhållandena i Norden. Vår personal har en lång och gedigen erfarenhet inom branschen samt ett brinnande intresse för service och kvalitet, vi jobbar kundnära och pålitligt. Våra produkter är utvecklade och testade i Finland och självklart CE-märkta enligt CEN 12566-3 standarden och de uppfyller även de strängaste kraven i avloppsvattenförordningen.

En lösning för varje fastighet

Valet av avloppssystem för enskilt avlopp beror bland annat på kundens behov, fastighetens storlek, lokala krav, vilken skydssnivå det är som gäller och terrängförhållanden. I vårt breda sortiment finns en lösning för varje behov och våra lokala samarbetspartners kan leverera ditt nya avlopp som Nyckelfärdig leverans om du så vill.

Till ett passligt pris

Kvalitet behöver inte kosta skjortan. Våra produkter är lätta att installera och flexibla att anpassa till olika typer av terrängförhållanden, detta möjliggör en tids- och kostnadseffektiv samt högkvalitativ installation. Våra driftsäkra produkter kräver lite service och tillsammans med en låg anskaffningskostnad är en investering i en Green Rock IISI och Avalon lösning en förmånlig och pålitlig helhetslösning.

Aktuellt

Avalon Nordic rekry

Försäljningsassistent sommarjobb

Vad är hemligheten med extralåga slutna tankar?

Julhälsning till våra kunder och samarbetspartners

Behandling av hushållsavloppsvatten under krävande förhållanden

IISI BASTU OCH IISI STUGA Gråvattenfilter – enkel avloppsvattenrening för en sommarstuga

BSCS 100 behandlar byn Ripsas avloppsvatten

BioStone-ChemStone i slottsmiljö

Har du planer på att skaffa en sluten tank – Vad bör man beakta?

Kan man förnya avloppssystemet utan att gräva upp tomten?