Pienpuhdistamo vai maasuodattamo – kumpi omalle kiinteistölle?

 
Asiakkaamme pohtivat usein, kumpi jätevedenpuhdistusmenetelmä sopisi omalle kiinteistölle ja kukkarolle parhaiten, pienpuhdistamo vai maasuodattamo. Niillä on omat vahvuutensa, mutta oikein valittu ja asennettu pienpuhdistamo usein päihittää perinteisen maasuodattamon, kun asennus- ja ylläpitokustannuksia mitataan pitkällä aikavälillä.

Maasuodatus on vuosikymmeniä vanha luonnonmukainen puhdistusmenetelmä, jossa saostussäiliöön pidätetään jäteveden kiintoaineet ja rasvat sekä jätevesi edelleen suodatetaan suodatuskenttään sijoitetun hiekkakerroksen läpi. Perinteisen suodatuskentän rakentaminen vaatii jopa 60 -70 m2 tilan, joten pienelle tai kallioiselle tontille sen asentaminen voi olla liki mahdotonta.

Maasuodattamossa fosforin sitomiskyky heikkenee merkittävästi jo 3 – 4 käyttövuoden jälkeen ja se tarvitseekin pienpuhdistamoiden kaltaisen kemikaloinnin, jotta puhdistustehokkuus säilyy. Maasuodattamon rakennekerrokset tarvitsevat myös suurehkot korkeuserot talon viemäriputken ja suodattamon purkuviemärin väliin. Tästä johtuen maasuodattamoa täydennetään usein pumppukaivolla.

Maasuodattamon elinikä on tyypillisesti 10-20 vuotta, joten keskimääräinen talonomistaja joutuu uusimaan sen moneen kertaan. Remontti vaatii laajat kaivannot ja suurehkon uudelleen investoinnin joka kerta. Sen takia se ei välttämättä ole paras valinta sellaiselle, joka haluaa, että pihaa ei myllätä kokonaan auki aika ajoin, kertoo Avalon Nordic Oy:n toimitusjohtaja Jussi Timonen.

AVALON Panospuhdistamo on hyvä ratkaisu kohteeseen kuin kohteeseen

Omakotitaloon Timonen suosittelee pienpuhdistamoa. Ne vievät pihalta vain muutaman neliön verran tilaa, joten sen sijoittaminen ja asentaminen on helppoa. Pienpuhdistamo kestää käytössä vuosikymmeniä, joten piha tarvitsee kaivaa auki vain kerran asennuksen yhteydessä.

Pienpuhdistamoja on kahta tyyppiä, jatkuvatoimisia ja panospuhdistamoja. Jatkuvatoimiset IISI puhdistamot käsittelevät jätevettä jatkuvasti ja AVALON panospuhdistamot käsittelevät jätevedet erissä eli panosperiaatteella.

AVALON panospuhdistamon voi asentaa mille tahansa kiinteistölle, sillä se on sijoittelunsa suhteen erittäin joustava. Se voidaan kytkeä suoraan kiinteistön viemäriputkeen, vaikka putki kulkisi syvällä maassa. AVALON purkaa käsitellyn veden ulos pumpun avulla, joten poistovesi voidaan viemäröidä pienellä paineputkella helposti haluttuun paikkaan, maastoesteidenkin yli.

IISI pienpuhdistamot ovat varma ja helppokäyttöinen valinta

Jatkuvatoimiset IISI puhdistamot ovat nimensä mukaisesti helppokäyttöisiä. Mutkattoman puhdistustekniikan ansiosta huollontarve on hyvin vähäinen, joten yllätyskuluja ei tule.

IISI pienpuhdistamoissa kaikki lähtee ajatuksesta, että jätevedenkäsittelyn pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista ollakseen helppoa ja varmatoimista. Kunhan puhdistuskemikaalia muistaa lisätä aika ajoin, puhdistamo pelittää itsekseen eikä vaadi omistajalta paljon huolenpitoa.

Vaikka yksinkertaisen mekaniikkansa ansiosta puhdistamon osia voi tarvittaessa vaihtaa vaikka itse, puhdistamon asentamisessa ja huollossa Timonen suosittelee luottamaan ammattimieheen.

—Jätevesijärjestelmien asentamiseen ja suunnitteluun erikoistuneilla ammattilaisilla on vuosien kokemus erilaisista käsittelymenetelmistä, joten he osaavat puolueettomasti kertoa eri menetelmien erot ja suositella kuhunkin paikkaan parasta ratkaisua. He tuntevat myös paikalliset ympäristönsuojelumääräykset ja osaavat toimia niiden mukaisesti.

Olipa valinta pienpuhdistamo tai maasuodattamo, niin kokonaisinvestointi on alussa likimain samansuuruinen ja lietteen tyhjennys tulee tehdä 1 tai 2 kertaa vuodessa riippuen jäteveden määrästä. Molemmat menetelmät tarvitsevat fosforinpoistoon kemikaloinnin ja tavanomaista ylläpitoa. Merkittävin ero kustannuksiin syntyy maasuodattamon tappioksi tyypillisesti 10 -20 vuoden kuluttua, kun maasuodattamo tarvitsee uusia kokonaan. Yhä useampi rakentaja ja vanhan järjestelmän uusija päätyykin nykyaikaiseen pienpuhdistamoon.

Mietitkö jätevesiremonttia? Kutsu tästä paikallinen jätevesiasiantuntija käymään kylässä! Kartoituskäynti on maksuton.