MINIRENINGSVERK
De driftsäkraste och flexiblaste reningsverken på marknaden

Avalon har marknadens mest mångsidiga sortiment av minireningsverk. I vårt utbud finns en lösning som passar varje fastighet. Våra minireningsverk är CE-testade enligt standarden EN12566-3 och är CE-märkta. Vi har levererat fler än 40 000 reningsverk.

I vårt sortiment hittar du två typer av minireningsverk, för alla behov finns en lösning.

Green Rock IISI minireningsverk har i tester konstaterats vara de mest driftsäkra reningsverken på marknaden. I sortimentet finns förutom minireningsverk för normal skyddsnivå, även minireningsverk för befintlig trekammarbrunn samt minireningsverk för hög skyddsnivå.

 • Driftsäkraste minireningsverken på marknaden
 • IISI S6 PRO Filter för hög skyddsnivå
 • IISI Rock minireningsverket utnyttjar befintliga trekammarbrunnar
 • För allt avloppsvatten från hushåll
 • Kontinuerligt fungerande
 • Biologisk-kemisk process
Green Rock IISI minireningsverk

AVALON minireningsverken är tack vare sin unika konstruktion de mest flexibla på marknaden när det kommer till installation, vare sig du skall bygga nytt eller åtgärda ett befintligt avlopp. Reningsprocessen är satsvis fungerande och baserar sig på biologisk-kemisk rening.

 • Mångsidiga installtionsmöjligheter även för krävande terräng
 • Unik konstruktion
 • Finns i fyra storlekar för upp till 25 användare eller flera hushåll
 • För allt avloppsvatten från hushåll
 • Effektiv SBR-teknik
AVALON minireningsverk