Nyheter & kundberättelser

Driftsäkra reningsverk för gråvatten för fritidshus och egnahemshus

Med AVALON minireningsverk har man ett pålitligt avloppssystem

Heikki Ekonoja: ”IISI ROCK räds inte sträng kyla”

Minireningsverk eller markbädd – vilken ska man välja till den egna fastigheten?

Ett modernt avloppssystem passar bra till en välskött sommarstuga

Sparar jag pengar genom att göra själv eller vore det bättre att överlåta avloppsprojektet åt proffsen?

Sätt hemmets avloppsvattenhantering i skick i ett svep för decennier framåt

Green Rock BioStone-ChemStone 300 i byn Bonawe, Skottland

Separata avlopp är bra för närmiljön

Nytt avloppssystem utan att förstöra den vackra trädgården

Enkelheten till heders – Timo Sahi värdesätter IISI ROCKs effektiva, men enkla reningsteknik

Kan man utnyttja de gamla slambrunnarna när man förnyar sitt avlopp?

Teuvo Vilen: “Reningsverket uppfyller nu alla krav”

Familjen Andersson, Lemland, Åland

Arto Rinne: “Nu har vi ett fungerande avloppssystem”

Biostone Chemstone 25 vid Aboa forskningsstation, Antarktis