Produkter för eget avlopp

GREEN ROCK IISI MINIRENINGSVERK

Marknadens driftsäkraste minireningsverk

 • Snabb installation

 • Kontinuerligt fungerande

 • För allt avloppsvatten från hushåll

Se alla produkter i denna kategori

AVALON MINIRENINGSVERK

Mångsidigaste minireningsverken på marknaden

 • Effektiv SBR-teknik

 • Flexibel installation i krävande förhållanden

 • För allt avloppsvatten från hushåll

Se alla produkter i denna kategori

GREEN ROCK IISI GRÅVATTENFILTER

Driftsäkra och lätta gråvattenfilter

 • Kompakta och lätta att installera & använda

 • Kontinuerligt fungerande

 • För bad-, disk- och tvättvatten

Se alla produkter i denna kategori

SLUTNA TANKAR

De lägsta på marknaden

 • Mångsidiga installationsmöjligheter

 • Hållbara

 • För toalettvatten

Se alla produkter i denna kategori

SEPARATA AVLOPP

Tar upp minimalt med utrymme på tomten

 • Extralåga slutna tankar

 • Effektiva gråvattenrenare

 • Paketpris

Se alla produkter i denna kategori

STORA RENINGSVERK

För 20 – 300 personer

 • Effektiva & Pålitliga

 • Mångsidiga och anpassningsbara

 • För allt avloppsvatten från hushåll

Se alla produkter i denna kategori

KOMPAKTA MARKBÄDDAR

Tar upp minimalt med utrymme på tomten

 • Effektiv biologisk rening

 • Unik konstruktion

 • För allt avloppsvatten från hushåll

Se alla produkter i denna kategori

TILLBEHÖR

Mångsidigt sortiment

 • Trådlöst larm

 • Förankringspaket

 • Extra utrustning

Se alla produkter i denna kategori

PUMPBRUNNAR

För avloppsvatten, sedimenterat vatten och regnvatten

 • Effektiva

 • Mångsida

 • Pålitliga

Se alla produkter i denna kategori

FLOCKNINGSMEDEL

Kemikalier till minireningsverk

 • Green Rock IISI kemikalier

 • CleanWater fosforfällningspuckar

 • AVALON och Ecolator kemikalier

Se alla produkter i denna kategori

Vill du ha hjälp med att välja rätt produkt för just dig?
Ta kontakt så hjälper vi dig!