BSCS 100 behandlar byn Ripsas avloppsvatten

I kyrkbyn Ripsa i Nyköping, Södermanland Sverige, investerade man år 2012 i ett nytt gemensamt avloppssystem och gemensamt reningsverk för hela byn. Avloppssystemet består av både fallavlopp och tryckavlopp och som reningsverk gick man in för ett BioStone-ChemStone –reningsverk med kapacitet för 100 PE (personekvivalenter).

Reningsverket har varit i drift i tio år och från samfällighetens sida har man varit väldigt nöjda med lösningen som installerades av Avalon Nordic Ab:s lokala partner Dolkarnas Entreprenad i Sparreholm.

Servicen av verket är enkel och sköts årligen av Per Dolk på Dolkarnas Entreprenad, som installerade verket.

BioStone-ChemStone avloppsreningsverk är effektiva, kontinuerligt fungerande biologisk-kemiska avloppsreningsverk som lämpar sig för större gårdar, mindre samhällen, campingplatser, skolor, hotell eller andra typer av samfälligheter.