Nytt avloppssystem utan att förstöra den vackra trädgården

Saila Kallioinens fritidsbostad i Ackas hade behov av nytt avloppssystem i och med att lagstiftningen för behandling av avloppsvatten förnyades. Särskilt kraven på avloppsvattenhanteringen vid fastigheter nära vattendrag förtydligades.

-I tiderna när stugan byggdes var den allmänna metoden för avloppsvattenhantering två slambrunnar och en infiltreringsbädd. Lagstiftningen förändrades och för att uppfylla lagens krav var vi var tvungna att skrida till åtgärder, berättar Kallioinen.

Kallioinen tog en grundlig genomgång av de olika alternativ som fanns på marknaden innan hon bestämde sig för vilket system hon skulle välja. Hon sökte information på nätet och gick runt på mässor för att bekanta sig med olika alternativ.

-Vi började fundera på vilket system som skulle var bäst lämpat för oss. Vi har redan fixat på vår trädgård i mer än tio år så vi ville undvika stora schaktningsarbeten på tomten. Vårt kriterium var att man inte skulle behöva förstöra trädgården. Till slut hittade vi Jorma Jokiniitty från Huoltomaailma, på en mässa, som rekommenderade IISI ROCK saneringsreningsverk åt oss.

IISI ROCK övertygade Kallioinen därför att den gick att montera direkt ovanpå den befintliga trekammarbrunnen utan behov av grävning. IISI ROCK behöver tre kammare för slamsedimentering, för att fungera korrekt och därför delade man upp den andra slambrunnen i två fack med hjälp av en fabrikstillverkad mellanvägg i PE-plast. IISI ROCK lämpade sig bra för användningsändamålet och passade bra in i omgivningen på sommarstugetomten.

-IISI ROCK smälter bra in i gårdsmiljön. Reningsverket tar inte heller skada av längre driftsavbrott, utan fungerar igen utan krångel nästa vår trots att det stått oanvänt på sommarstugan under vintern.

 

HUOLTOMAAILMA SKÖTTE OM HELA PROJEKTET

Avloppsrenoveringen sköttes med nyckeln-i-hand principen av företaget Huoltomaailma. Förutom installationen skötte Jorma Jokiniitty om avloppsplaneringen och ansökan om åtgärdstillstånd från kommunens miljö- och byggnadsövervakare. Dessutom fungerade han som byggprojektets ansvariga arbetsledare.

-IISI ROCK är det enda kompletteringsreningsverk för trekammarbrunnen som finns på marknaden. Tekniken i reningsverket är enkel. På grund av detta är det också driftsäkert, vilket leder till att driftskostnaderna över tid blir låga, eftersom behovet av service och underhåll är lågt, berättar Jokiniitty.

Kallioinen var nöjd med både installationen och slutresultatet.

-Det här är ur användarens synvinkel ett mycket enkelt system. Tekniken är simpel och man behöver knappt röra reningsverket. En lokal servicefirma kommer en gång per år och tömmer slambrunnarna och i samband med detta ser man över reningsverket och kollar att ROCKen är ren. Jag har varit mycket nöjd med IISI ROCK som helhet.

ÄR DITT AVLOPPSSYSTEM HEMMA ELLER PÅ SOMMARSTUGAN I BEHOV AV UPPDATERING?

Ta kontakt så ser vi vilken lösning som skulle vara bäst för just ditt behov.

Huoltomaailma
Jorma Jokiniitty
045 206 9906
jorma.jokiniitty@huoltomaailma.fi