Sätt hemmets avloppsvattenhantering i skick i ett svep för decennier framåt

Tanu Hälvä skaffade ett IISI S6 minireningsverk till sin fastighet i Haapajärvi år 2008. Tanken om att uppdatera systemet kom i samband med den nya avloppsvattenförordningen, eftersom det gamla avloppssystemet redan började ha rätt många år på nacken.

—På gården hade vi ett traditionellt avloppssystem med två slambrunnar från år -75. Utloppsdiket från avloppet luktade tidvis och även genom locket trängde det upp obehagliga dofter. På grund av luktolägenheten och den nya avloppsförordningen ansåg vi att det skulle vara dags att åtgärda vårt avloppssystem, berättar Hälvä.

Han skred till åtgärder och frågade sina bekanta, företagarparet Pasi och Irja Leppänen, vilket reningsverk som skulle passa dem bäst.

—Pasi rekommenderade genast ett IISI S6 minireningsverk åt mig. Han hade nyligen gått en utbildning i avloppsvattenhantering och var av den åsikten att reningsverket bör vara så enkelt som möjligt, för att underhållet ska vara möjligast enkelt. Det stannade i minnet – så är det ju faktiskt. Även priset kändes lämpligt jämfört med andra lösningar, så det var egentligen aldrig frågan om att välja.

Installationen gick smidigt på en dag

I & P Leppänen Oy är ett familjeföretag som specialiserat sig på installation och service av avloppssystem. Leppänens gjorde en avloppsplan för Hälväs fastighet enligt lagens krav. Tillsammans som familj skötte de hela installationen enligt nyckeln-i-hand principen.

—Tomten var aningen besvärligt belägen mellan två bergsklippor. Reningsverket måste alltså placeras rätt med centimeterprecision för att få det att rymmas. IISI var en fullträff för platsen och det gick att få reningsverket att smälta väl in i omgivningen, minns Irja Leppänen.

Ett lätt och bekymmersfritt sätt att rena fastighetens avloppsvatten

Hälvä berättar att han är mycket nöjd med sitt IISI S6 minireningsverk för dess lättskötthet och bekymmersfrihet. Forsforfällningskemikalie fylls på med jämna mellanrum och i samband med påfyllningen är det bra att tvätta kemikaliedoseraren, men i övrigt har han inte alls behövt befatta sig med reningsverket.

—Allt har gått precis som det ska. IISI har redan fungerat prickfritt på gården i över tio år och har inte behövt servas en enda gång – inte håller ju ens dagens vitvaror så här länge!

I & P Leppänen installerar och utför service på alla avloppsreningsverk i Haapajärviområdet.

—Tyvärr möts man ofta av system som av en eller annan orsak slutat att fungera, när IISI-reningsverken å sin sida fungerar prickfritt i åratal. Här har vi ett reningsverk som så att säga bara puttrar på. Vi har installerat dem till våra kunder i över 10 år, eftersom alla har varit så nöjda med dem, summerar Irja Leppänen.

Funderar du själv på att uppdatera ditt avloppssystem? Beställ ett kostnadsfritt kartläggningsbesök här!

För avloppsrenoveringar och service i Haapajärviområdet kan du kontakta I & P Leppänen Oy direkt!

I & P Leppänen Oy
040 558 7453