GARANTI

Våra produkter  har två års garanti på anordningen räknat från köpslutet. Registrera garantin genast efter köpslutet genom att returnera garantikortet som medföljer produkten, eller genom att fylla i uppgifterna i den elektroniska blanketten nedan.

I garantin ingår konstruktions- och tillverkningsfel som skriftligen anmälts till tillverkaren under garantitiden och som tillverkaren har konstaterat.

Tillverkarens ansvar gäller inte normalt slitage, skador till följd av försämring eller externa orsaker och indirekta kostnader. Garantin omfattar heller inte fel som beror på felaktig placering, förvaring, installering, vårdslös användning eller försumlig service av produkten. Garantin upphör att gälla om andra än AVALON komponenter installerats i produkten.

Transportskador ingår inte i garantin. När du tar emot en produkt efter transport ska du kontrollera produkten, och om du upptäcker skador ska du anteckna dem i fraktsedeln och ansöka om ersättning av transportbolaget.

Spara inköpskvittot. Vi rekommenderar att du dokumenterar de olika skedena av installeringen med fotografier. Spara dem på samma plats som reningsverkets journal.

När du köpt en produkt ska du registrera garantin genom att fylla i textfälten nedan och klicka på ”Sänd”. Om du köpt flera produkter kan du registrera flera produkter på en gång, skilj åt serienummern med kommatecken (,). Fyll alltid i hela blanketten och klicka på ”Skicka”.

Du kan även registrera garantin genom att returnera garantikortet som medföljer produkten.