AVALON 5 -panospuhdistamo Avaimet käteen-toimituksena Sorsasalossa

Pertti och Leena bor i ett trähus från 1950-talet i Sorsasalo, precis bredvid Kuopio. På grund av förändrade miljöföreskrifter behövde husets avloppssystem uppdateras. Istället för de gamla brunnarna installerades Avalon Nordics AVALON 5-minireningsverk som nyckelfärdig leverans.

Pertti har bott i huset, som färdigställdes 1953, i över 60 år. Huset ligger vackert vid en sjö.

– Vi hade tidigare ett gammalt avloppssystem med tre brunnar. Från sjön till brunnen var det bara 20 meter, så enligt de senaste miljöföreskrifterna behövde avloppssystemet uppdateras till en effektivare lösning, minns Pertti.

 

Installationen blev klar på en dag

De valde att installera Avalon Nordics AVALON 5-minireningsverk som en nyckelfärdig leverans. I leveransen ingck  borttagning av de gamla brunnarna och installation av det nya reningsverket. Avalon Nordic skötte också alla nödvändiga tillståndsfrågor åt paret.

– Pojkarna kom 8-tiden på morgonen för att installera och på kvällen var jobbet klart, berättar Pertti.

 

Ett lättskött system som kräver lite 

Reningsverket har varit i drift sedan 2018.

– Reningsverket är lättskött. Med ett årligt serviceavtal behöver vi egentligen inte göra någonting själva, förutom att vid behov fylla på flockningsmedel och slamtömma en gång om året, summerar Pertti.

–  Mina erfarenheter hittills har varit positiva. Jag tycker att det här är en bra paketlösning, sammanfattar Pertti.