Enkelheten till heders – Timo Sahi värdesätter IISI ROCKs effektiva, men enkla reningsteknik

Timo Sahi ville ha ett lättskött och effektivt avloppssystem som skulle vara lätt att montera på en redan välskött gård med mycket planteringar, utan att behöva förstöra så mycket. Efter att ha jämfört alternativen utkristalliserades IISI ROCK som det bästa valet, eftersom man kunde utnyttja de befintliga slambrunnarna.

-Vi behövde ett nytt avloppssystem eftersom det gamla inte mera uppfyllde miljökraven. Det tidigare avloppssystemet bestående av trekammarbrunn med infiltration fungerade fortfarande skapligt bra, men var inte mera tillräckligt i och med den nya avloppsvattenförordningen, berättar Sahi.

Sahi vet vad han pratar om. Under sitt yrkesverksamma liv jobbade han med expertuppgifter inom miljöskydd i över 30 år, så miljölagstiftning och avloppsvattenkvalitet var bekanta begrepp för honom.

-Jag ville inte behöva bygga om avloppssystemet helt och hållet, utan såg en fördel i att man i stället kunde dra nytta av den befintliga anläggningen. De två första slambrunnarna lämnades orörda och ovanpå den tredje brunnen monterades IISI ROCK minireningsverket för att effektivera reningen. Dessutom placerades en fällningskemikaliekanister med doseringspump inne i huset i skåpet under diskbänken. Pumpen doserar fosforfällningskemikalie rakt i avloppsvattnet. Så här kom vi undan mycket lättare.

DEN ENKLA MEN EFFEKTIVA RENINGSTEKNIKEN ÖVERTYGADE

Slambrunnarna separerar fosforn och de fasta partiklarna från avloppsvattnet och IISI ROCK sköter om den biologiska reningen.

-Det går inte att göra systemet enklare än så här. Det här var för mig ett centralt kriterium vid val av rätt avloppssystem – så få ”rörliga” delar som möjligt, d.v.s. mindre övervakning och färre underhållsåtgärder.

Sahi har varit nöjd med IISI ROCK-reningsverkets reningsresultat och lättskötthet. Enligt honom behöver fastighetens avloppshantering inte vara komplicerad för att fungera.

-Det enda man behöver göra är att se till att det finns flockningsmedel i kanistern och att tvätta cirkulationspumpen i samband med slamtömningen. Vid behov kan man samtidigt skölja bort överflödig biomassa från plastpuckarna inne i reningsverket. Genom att biomassan bildas vet man att systemet fungerar och renar det avloppsvatten som cirkulerar igenom tillväxtunderlaget.

MONTAGET TOG EN HALV DAG I ANSPRÅK

Installationen sköttes av Kimmo IjäsMSK Palvelu. Han har erfarenhet av att ha installerat många olika typer av avloppssystem genom åren med sina trettio års erfarenhet inom branschen. Hans verksamhetsområde är i mellersta Finland.

-Jag levererar nästan alla tillverkares produkter men Green Rock IISI ROCK och IISI S6 är de överlägset mest efterfrågade reningsverken bland mina kunder. De är mycket enkla att installera jämfört med andra reningsverk och installationen är mycket snabb och lätt, berättar Ijäs.

-Installationen gick smidigt, den tog bara en halv dag i anspråk. Kimmo ställde tjänstvilligt upp och tog på sig ansvaret att fungera som ansvarig arbetsledare. Lättare än så här går det inte att uppdatera sitt avloppssystem, summerar Sahi.

Vore det dags att sätta fastighetens eller sommarstugans avloppssystem i skick?

Ta kontakt så ser vi vilken lösning som skulle vara bäst för just dina behov!

I mellersta Finland kan du kontakta vår lokala återförsäljare direkt:

Kimmo Ijäs, MSK-Palvelu
040 5815564
kimmo@msi.fi
http://msk-palvelu.rakentajalle.fi/