Heikki Ekonoja: ”IISI ROCK räds inte sträng kyla”

Heikki Ekonoja bor i Turtola by i Pello invid den vackra Torneälven. För två år sedan beslöt han sig för att förnya sitt avlopp med hjälp av IISI ROCK saneringsreningsverk för slambrunnar, eftersom de gamla slambrunnarna inte längre uppfyller lagens krav på rening av avloppsvatten. Efter att Ekonoja förnyade sitt avlopp har intresset för IISI ROCK spritt sig som en löpeld i byn.

—Vi började utreda vilket system som skulle passa oss bäst. Det är viktigt att avloppet är i skick när man bor på en strandtomt så att naturen hålls ren. Det var inte möjligt att bygga en infiltration, så från början funderade vi på att skaffa en sluten tank, när vi inte kom på någon annan lösning.

IISI ROCK hittade Ekonoja av en slump, när förnyandet av avloppet kom på tal med en lokal företagare som var och tömde fastighetens slambrunnar. Som leverantör valdes Mikael Keinänen från Torneå som berättade om olika alternativ för Ekonoja. Han tipsade också om att det redan fanns några IISI ROCK installerade i området.

—Jag for och bekantade mig med ett par redan installerade reningsverk och passade på att fråga ägarna om deras erfarenheter. Jag övertygades av att IISI ROCK hade varit i bruk hos dem redan i 13 år och att de var nöjda. De berättade också att systemet inte räds sträng kyla. Det är viktigt här i norr.

Beslutet underlättades av att man kunde utnyttja de gamla slambrunnarna, vilket innebar att man inte behövde gräva sönder trädgården.

—Keinänen tog hand om att få systemet godkänt hos kommunen och själva åtgärdstillståndsansökan skötte vi om själva. Det tog bara några timmar att installera anläggningen. Elektrikern kom ännu och kopplade strömmen till anläggningen och därefter var den klar att användas.

Det har redan installerats över tio exemplar av IISI ROCK i byn Turtola

Ekonoja har varit mycket nöjd med sitt nya reningsverk. Efter hans renoveringsprojekt har det börjat synas IISI ROCKar på många gårdsplaner i Turtola.

—I byn Turtola har det gjorts över 10 avloppsrenoveringar, var de gamla slambrunnarna uppdaterats med IISI ROCK. Det är ett enkelt sätt att uppdatera sitt befintliga avloppssystem till att uppfylla dagens reningskrav. IISI ROCK installeras direkt ovanpå den gamla betongbrunnen, så vanligen behöver man ingen grävmaskin överhuvudtaget. Det sänker kostnaden för projektet och håller gårdsplanen snygg. Det uppskattar kunderna mycket, berättar Mikael Keinänen från Lakeva Oy, som skött installationen av avloppssystemen.

—Jag har rekommenderat systemet även till andra om de frågat, eftersom det fungerat så bra hos oss. Vi har ännu inte behövt någon service överhuvudtaget. I Turtola bor många invid stränderna, så inte vilket reningsverk som helst går att installera. Vi har tillsammans börjat kalla reningsverket för Mårran, eftersom den del som sticker upp ovanför marken påminner om denna kända muminfigur, summerar Ekonoja.

Behöver ditt avloppssystem uppdateras? Beställ en kostnadsfri avloppskartläggning här!

I området kring Torneå och Kemi kan du kontakta:

Lakeva Oy / Mikael Keinänen
0400 694 766
mikael.keinanen@lakeva.fi
www.lakeva.fi