IISI Bastu gråvattenfilter behandlar gårdsbastuns tvättvatten i Malax skärgård

Paret Björklund köpte en sommarstuga i Malax skärgård i juni 2015. På tomten finns en liten sommarstuga som är byggd på 70-talet och en gårdsbastu som har byggts i slutet av 1990-talet. Det finns ingen brunn på tomten så man tar tillvara på regnvattnet i tunnor till bad- och diskvatten och dricksvattnet tas med hemifrån. Innan IISI Bastu gråvattenfiltret installerades rann tvättvattnet från bastun direkt ut på gårdsplanen.

IISI Bastu gråvattenfilter – en prisvärd lösning för att behandla bad- och tvättvatten 

”Den tidigare ägaren hade nog gjort någon form av stenöga, men lösningen var undermålig. I praktiken innebar den att tvättvattnet från bastun rann via golvrännan direkt ut på gården, under rännan hade ett par nävar med småsten satts. Du kan ju tänka dig hur det såg ut efter år av användning och eftersom vi har hundar så ville vi nog ha en annan lösning.

Vi kollade runt på nätet på olika modeller och kom snabbt till den slutsatsen att vi ville ha en produkt som på riktigt också behandlar vattnet och inte bara samlar och leder det någonstans, för vår egna trivsel och miljön. Vi stötte på IISI Bastu gråvattenfiltret och den verkade vara en passlig lösning för vår bastu med bärvatten. Den var dessutom så bra storlek och kompakt att vi fick den transporterat i vår bil och båt, vår villa finns ute på en ö med båtväg. Vi installerade den själv och grävde med spade vilket tog oss en eftermiddag.

Vi är nog riktigt nöjda med IISI Bastu, den var mycket prisvärd. Servicen är också enkel att göra själv, vi byter bara filtersäcken i brunnen och sätter den gamla filtermassan i komposten. Vi kan nog varmt rekommendera IISI Bastu gråvattenfiltret till andra ”skärifolk” berättar Björklund.