IISI BASTU OCH IISI STUGA Gråvattenfilter - enkel avloppsvattenrening för en sommarstuga

Små mängder avloppsvatten som uppkommer i sommarstugan är lätta och smidiga att behandla med ett IISI BASTU och IISI STUGA Gråvattenfilter. De är enkla att installera själv och de är förmånliga.

När stugan saknar vattenledning och mängden vatten som används är liten så kan avloppsvattnet behandlas på ett ändamålsenligt sätt med IISI Gråvattenfilter.

IISI BASTU Gråvattenfilter är avsedd för behandling av tvättvatten när vattenmängden är liten. Den behandlar cirka 125 liter tvättvatten per dygn och tål väl tillfälliga överbelastningar. Vattnet från bastubrunnen infiltreras i marken eller leds till en lämplig utloppsplats med ett avloppsrör. Ett ventilationsrör installeras i den färdiga anslutningen i BASTU Gråvattenfiltret.

IISI STUGA Gråvattenfilter används om avloppsvatten från fet handdisk även skall behandlas i gråvattenfiltret. IISI STUGA består av två bastubrunnstankar och en T-förgrening installeras i den främre brunnen. På så sätt fälls fetterna ut i den första brunnen och de blockerar inte infiltreringen. Den andra brunnen fungerar som en infiltrationsbrunn. Cirka 200 liter bad-, disk och tvättvatten per dygn kan behandlas i IISI STUGA Gråvattenfiltret.  

IISI BASTU har även ett stenfiberfilter som effektivt filtrerar bort föroreningar från tvättvattnet innan de infiltreras i jorden. Stenfiberfiltret byts vid behov, vanligen med 1-2 års mellanrum och det använda filtret kan komposteras. Filtret är enkelt att byta. Lyft ut filtersäcken ur brunnen och byt ut den mot en ny. Med IISI STUGA får du två filter, ett används åt gången i den andra brunnen.

Installationsdjupet för IISI BASTU och STUGA Gråvattenfilter är endast 41,5 cm från botten av schaktet till inloppsavloppet, vilket gör dem lätta att installera även under utmanande förhållanden. En IISI-filterbrunn i full storlek mätt från marken har inloppet till avloppet på 65,5 cm höjd och serviceröret kan enkelt kortas av till önskad längd med en tättandad handsåg.

IISI BASTU Gråvattenfilter är lätt att frakta till stugan även i båt. Den väger endast 11 kg.