IISI reningsverk för gråvatten

IISI reningsverk för gråvatten höjer reningen av fastighetens bad-, disk- och tvättvatten till en ny nivå. Reningen sker helt biologiskt i en tank utan kemikalier, utan infiltration, utan slamavskiljare och utan filtermaterial eller andra ämnen som måste bytas.

Installationsklar produkt – konstruktionen försnabbar och förenklar installationen

IISI H6 reningsverket för gråvatten väger endast 240 kg och förankras i marken utan extra tillbehör. Installationen är smidig – inga specialverktyg eller stora lyftmaskiner behövs.

Tack vare sin lätta konstruktion krävs inga bastanta material eller specialanordningar vid anläggning av schaktet eller för att undvika sättningar efter installation.

Den direkt installationsklara konstruktionen är unik. Tanken är färdigt utrustad med öglor för att fästa lyftlinorna i och IISI kan således lyftas direkt ner i schaktet – tryggt och säkert.

IISI är genomgående tillverkad av högklassig HD-polyetenråvara, som garanterar en tät och helt korrosionsfri produkt.

Utrymmesbehovet på tomten är litet och höjdskillnaden mellan inkommande och utgående avlopp är endast 5 cm, vilket förenklar placeringen av utgående avlopp.

Låga driftskostnader och pålitlig funktion 

De enda driftskostnaderna som uppstår är slamtömning en gång per år samt kompressorns elförbrukning ca 2 € per månad.

Renar effektivt

Med IISI reningsverk för gråvatten får du utmärkta reningsresultat. I de oberoende testerna översteg reningsverkets reningsresultat rejält kraven som ställs för hög skyddsnivå.

IISI reningsverk för gråvatten

IISI H6          1 – 6 personer (750L/dygn)

IISI H12       1 – 12 personer (1500L/dygn)

IISI H30       1 – 30 personer (3500L/dygn)

Även större modeller av reningsverk ända upp till 300 PE finns att fås.