Kan man förnya avloppssystemet utan att gräva upp tomten?

Saila Kallioinen ville ha ett avloppssystem där installationen inte krävde schaktarbeten. Ett IISI Rock Saneringsreningsverk monterades ovanpå de gamla slambrunnarna vilket betyder att den redan fixade trädgården inte behövde grävas upp. ”Det här är, ur användarens synvinkel, ett mycket behändigt system. Tekniken är inte komplicerad och reningsverkets funktioner behöver man knappast röra överhuvudtaget.” Vad har Kallioinen tyckt om sitt nya avloppssystem?

Kan man förnya avloppssystemet utan att gräva upp tomten?

Kan man återanvända sina gamla slambrunnar? Kan avloppssystemet förnyas utan att gräva sönder trädgården? Uppfyller avloppssystemet dagens miljökrav?

Man kan förnya sitt avloppssystem genom att utnyttja sina gamla slambrunnar och utan att gräva sönder trädgården om man använder IISI ROCK saneringsreningsverk. IISI ROCK monteras ovanpå de gamla slambrunnarna, vilket innebär att installationen är enkel och inte kräver några grävarbeten. Det är det enklaste sättet att sätta fastighetens avloppssystem i skick så att det uppfyller dagens strikta miljökrav. Någon infiltration eller markbädd behövs inte.

Saila Kallioinen förverkligade en enkel avloppsrenovering

Avloppssystemet i Saila Kallioinens fritidsbostad i Akaa var i behov av förnyelse på grund av förändringen i avloppslagstiftningen.

–  I tiden när stugan byggdes var den allmänna normen för avloppsvattenhantering två slambrunnar med efterföljande infiltration. Lagstiftningen har ändrats sen dess och vi blev tvungna att förnya stugans avloppssystem så att det skulle uppfylla dagens krav, berättar Kallioinen.

Kallioinen redde grundligt ut de olika alternativen som fanns på marknaden, innan de fattade beslutet. Hon sökte information på nätet och for omkring på olika mässor för att bekanta sig med de alternativ som fanns.

– Vi funderade på vilket system som skulle vara bäst för oss. Vi hade fixat på sommarstugans trädgård redan i över tio år, så vi ville undvika stora schaktarbeten. Vårt kriterium var att man inte skulle behöva gräva upp tomten. Slutligen hittade vi ett alternativ på en mässa, det inhemska IISI ROCK saneringsreningsverket för trekammarbrunnen.

Installation utan grävarbeten

IISI ROCK övertygade Kallioinen därför att man kunde installera det direkt ovanpå de gamla slambrunnarna utan grävarbeten. IISI ROCK behöver tre kammare för att fungera och därför delades den andra slambrunnen upp i två kammare med hjälp av en installationsklar fabrikstillverkad mellanvägg av PE-plast. IISI ROCK lämpar sig bra som reningsverk till sommarstugan och passar fint in i omgivningen.

– IISI ROCK smälter väl in i omgivningen på gården. Den klarar även väl av driftuppehåll och fungerar utan problem direkt nästa vår, även om den stått oanvänd på sommarstugan under hela kärnvintern.

 

Installationen fungerade enligt ”nyckeln-i-hand”-principen

Arbetet utfördes enligt ”nyckeln-i-hand”-principen i samarbete med Huoltomaailma Oy. Jorma Jokiniitty utförde både installationen och skötte om avloppsansökan och kontakten med kommunens miljö- och byggnadssektion. Han fungerade även som projektets ansvariga arbetsledare.

– IISI ROCK är det enda reningsverket i sitt slag. Det är tekniskt sett enkelt. Därför är det även driftsäkert och gör att kostnaderna över tid för användaren blir låga, eftersom behovet av service är så litet, berättar Jokiniitty.

Kallioinen är nöjd med installationen och slutresultatet.

– Det här är ur användarens synvinkel ett väldigt enkelt system. Tekniken är inte komplicerad och man behöver knappast röra reningsverket överhuvudtaget. En lokal servicefirma kommer och tömmer slambrunnarna en gång per år och kollar samtidigt att ROCKen är ren. Jag har varit mycket nöjd med systemet.

Vattnet renas utan infiltration- eller markbädd

Vid traditionell behandling av avloppsvatten, enbart i slamavskiljare, lämnar det kvar en hel del näringsämnen, fosfor och kväve, som smutsar ner näromgivningen och göder vattendrag.

IISI ROCK lämpar sig för behandling av hushållets avloppsvatten i både den permanenta bostaden och sommarstugan förutsatt att de gamla slambrunnarna är täta. Det renade vattnet kan ledas ut i befintligt avloppsrör. IISI ROCK behöver ingen infiltration eller markbädd för att rena avloppsvattnet effektivt så att det uppfyller miljökraven.

Lätt att installera, använda och serva

IISI ROCK är precis som sitt namn lätt att installera, använda och serva. De gamla slambrunnarna behöver slamtömmas ett par gånger per år, precis som tidigare, och samtidigt lönar det sig att rengöra cirkulationspumpen. Fällningskemikalie fyller man på när kemikaliedoseringspumpen signalerar att kemikaliedunken behöver fyllas på.

Om slambrunnarna är i dåligt skick

Om slambrunnarna är väldigt gamla och inte täta, ingen panik. I stället för dem kan man installera ett IISI minireningsverk, vars nedre del består av en tät trekammarbrunn och övre del av en biologisk del. Tekniken är exakt den samma som i IISI ROCK och reningen sker på samma pålitliga vis med samma enkla teknik. Det renade vattnet kan ledas direkt till dike utan skild infiltration eller markbädd. På lång sikt sparar du även in på att du slipper förnya din infiltration.

Marknadens mest driftsäkra renare av avloppsvatten

Det inhemska IISI ROCK reningsverket kom ut på marknaden 2005 och år 2011 testades det under omfattande långtidstester av Tekniikan Maailma och konstaterades vara det mest driftsäkra minireningsverket. Enkelt, driftsäkert och förmånligt.

Det finns tusentals IISI ROCK i drift, både i hemlandet och på exportmarknaden.