När du behöver en ett nytt avloppssystem, installerat och klart, det får du hos oss som en helhetslösning.

Vår nyckelfärdiga tjänst täcker allt från planering till ibruktagande vilket säkerställer att det nya avloppssystemet är välplanerat, korrekt dimensionerat och installerat med hög kvalitet. Det är viktigt att det nya avloppssystemet är den bästa lösningen för dina behov och din fastighet. Vår sakkunniga helhetstjänst garanterar ett bra slutresultat.

Varför välja Avalon Nordic som partner för ditt avloppsprojekt?

Helhetslösning
Avalon och våra partners erbjuder alla tjänster från konsultation till installation av avloppssystemet. Alla steg i processen är noggrant planerade för att säkerställa att du får bästa möjliga resultat.

Expertis och pålitlighet
Våra experter är specialiserade på planering och installation av avloppssystem och har djupgående kunskap om lokala föreskrifter. Med deras hjälp säkerställer du att ditt system är korrekt planerat och installerat och att helhetslösningen uppfyller alla krav. Vi sköter också kommunikationen med myndigheter och ansöker om nödvändiga tillstånd.

Miljövänliga lösningar
Våra produkter tillverkas med den bästa och mest miljövänliga teknologin. Alla våra produkter är mångsidigt testade och används redan i mer än 40 000 objekt både nationellt och utomland. Erfarenhet har visat att våra produkter inte bara är effektiva utan också hållbara och pålitliga år efter år. Vi har det mest omfattande utbudet av avloppslösningar på marknaden och det finns en lösning för varje fastighet och behov.

Ett nyckelfärdigt avloppsprojekt steg för steg

Konsultation och planering

Vi bekantar oss med din fastighet och dina behov. Vi beaktar lokala föreskrifter och allmänna krav. Vi granskar olika alternativ för avloppshantering som är aktuella för din fastighet och hjälper dig att förstå egenskaperna hos olika alternativ.

Tillstånd och förberedelser

Vi tar hand om alla nödvändiga tillstånd och sköter kontakten med myndigheterna inför installation av avloppssystemet och säkerställer att lösningen uppfyller alla lagkrav och lokala miljöskyddsföreskrifter.

Installation och uppstart

Vi säkerställer att den nya avloppsanläggningen installeras korrekt och med hög kvalitet och att ditt nya system är redo att användas.

Service och support

När det nya avloppssystemet har tagits i bruk, så garanterar vi att om du behöver stöd med användningen eller underhållet av systemet, så erbjuder vi hjälp även med det. Det är viktigt att ditt avloppssystem fungerar korrekt.

Ta kontakt

Är du redo att börja processen för att förnya avloppshanteringen på din fastighet och förbättra din närmiljös trivsel genom att skaffa ett nytt avloppssystem? Kontakta oss idag så sätter vi igång!

Avalon Nordic är din bästa partner i avloppsfrågor.

Utöver produktleverans erbjuder vi även planering och nyckelfärdig service. Kontakta oss så hjälper vi dig!