IISI CleanWater (AquaStone) puckar

Pris från €

Strömlös fosforfällning vid varje toaspolning!

AquaStone puckarna placeras i WC-stolen med hjälp av den medföljande hållaren.
Vid varje spolning lösgörs aluminiumklorid som binder fosforn i slamtanken så att fosfor inte kommer ut i naturen.

En AquaStone puck räcker till cirka 100 spolningar.

Kategori:

Information

LVI-kod

3626127 IISI CleanWater puckar 20 puckar + 2 hållare
3626128 IISI CleanWater puckar 40 puckar + 2 hållare