IISI H12 gråvattenrenare

IISI H12 BDT – vattenrenare renar gråvattnet i hushåll med 1-12 personer, och tillströmningen är imponerande 1500 l tvättvatten i dygnet. Vattenrenaren klarar väl av tillfällig överbelastning.

Lämpligt för:

 • egnahemshus
 • fritidsbostäder i kontinuerligt och periodiskt bruk
 • kurs- och lägergårdar
 • lämpligt även på strandområden och områden med strängare krav på reningsnivån
 • kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmån
Jag vill ha en offert Jag vill ha mer info om denna produkt Tillbaka till produktkategorin
Kategori:

Beskrivning

 • kapacitet 1500 l gråvatten/dygn
 • kontinuerligt fungerande biologisk process – vattnet strömmar med fall
 • effektiv rening – mycket stor yta för biologisk mikrobaktivitet
 • speciella hufo-diskar i reningsverket effektiverar processen – behöver aldrig bytas ut
 • effektiv syrsättning – upprätthåller en bra biologisk funktion
 • effektiv avskiljningsförmåga – avskiljer fetter och fasta partiklar
 • tillverkat av förstklassigt polyetenplast – lätt och enkelt att hantera
 • synnerligen hållfast – ingen korrosion
 • självförankrande konstruktion – lätt att installera
 • vattnet kan ledas från reningsverket direkt till diket, stenkistan eller i naturen – ingen infiltreringsbädd behövs
 • skillnaden mellan in- och utloppsstosarna bara 10 cm

IISI H12 är ett utmärkt val tillsammans med en IISI sluten tank när ett tvårörssystem eller separata avloppssystem byggs.

Information

Produktkod: 3626021
Längd: 2 x 1583 mm
Bredd: 2 x 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Vikt: 380 kg

Dokumentation

IISI Gråvattenrenare Broschyr
Dokumentation

Tilläggsutrustning

3626405 IISI – förhöjningsdel, höjd 50 cm
3626387 Förankringspaket IISI S6/S10 och H6/H12