AVALON BIO 10 MARKBÄDD MED KASSETTER

AVALON BIO 10 Markbäddsanläggning med kassetter lämpar sig för att rena allt avloppsvatten från hushåll effektivt och kostnadseffektivt. Renar allt hushållsavloppsvatten (max 1500l/dygn) från 1-10 personer.

Jag vill ha en offert Jag vill ha mer info om denna produkt Tillbaka till produktkategorin

 

Beskrivning

  • markbädden för allt avloppsvatten från hushåll behöver endast ca 12 m2 utrymme
  • förmånlig som helhetslösning att bygga
  • en 2m3 förskiljare och en 2m3 effektiv trekammar-slamavskiljare som är utrustad med partikelfilter
  • fyrakamrig effektiv slamavskiljning
  • behöver ingen el eller kemikalier
  • kassetternas unika konstruktion leder till att vattnet flödar jämnt över hela markbädden
  • god luftning
  • bättre biologi
  • behöver ingen el eller kemikalier
  • på plana tomter med små höjdskillnader kan anläggningen byggas att fungera med fall eller vid behov kompletteras med en pumpbrunn och slutta området för anläggningen

Information

Produktkod: 105010

Dokumentation

Broschyr
Manual