AVALON BIO 5 MARKBÄDD MED KASSETTER

AVALON BIO 5 Markbäddsanläggning med kassetter lämpar sig för att rena allt avloppsvatten från hushåll effektivt och kostnadseffektivt. Renar allt hushållsavloppsvatten (max 750l/dygn) från 1-5 personer.

Jag vill ha en offert Jag vill ha mer info om denna produkt Tillbaka till produktkategorin

 

Beskrivning

  • förmånlig som helhetslösning att bygga
  • markbädden för allt avloppsvatten från hushåll behöver endast ca 6 m2 utrymme
  • trekammar-slamavskiljaren för gråvatten separerar effektivt fetter och fasta partiklar
  • behöver ingen el eller kemikalier
  • kassetternas unika konstruktion leder till att vattnet flödar jämnt över hela markbädden
  • god luftning
  • bättre biologi
  • behöver ingen el eller kemikalier
  • på plana tomter med små höjdskillnader kan anläggningen byggas att fungera med fall eller vid behov kompletteras med en pumpbrunn och slutta området för anläggningen

Information

Produktkod: 3626434

Dokumentation

Broschyr
Manual