Driftsäkra reningsverk för gråvatten för fritidshus och egnahemshus

Har du skaffat dig ett egnahemshus eller en fritidsbostad? Har ni i er ägo en byggnad som är i kontinuerligt eller periodvist bruk, som befinner sig på glesbygdsområde nära vattendrag? Är du osäker på om man måste ta hand om sitt avloppsvatten på något sätt? Ifall detta är frågor som du går och funderar på lönar det sig att bekanta sig med Avalon Nordics produkter och tjänster. De ger svar på alla dessa frågor.

Hurudant avloppssystem passar oss?

När man väljer avloppssystem måste man ta i beaktande flera olika saker som hör ihop med fastigheten, dess placering, användningsändamål, lokala miljöbestämmelser, lagstiftning o.s.v. Avalon Nordic AB:s Green Rock produktserie är pionjär gällande avloppssystem i Finland och Norden. Företagets anställda är branschproffs och hjälper till vid val av det mest lämpliga avloppssystemet och driver projektet i mål på ett säkert sätt.

Hur fungerar reningsverk för gråvatten?

Avalon Nordics reningsverk för gråvatten Green Rock IISI H6 och IISI H12 är utvecklade för att betjäna både mindre och större egnahemshus och välutrustade fritidshus året runt. BDT-reningsverken renar på ett miljövänligt sätt bad-, disk- och tvättvatten – utan kemikalier.

Green Rock IISI reningsverken för gråvatten är lätta och okomplicerade att använda. Reningen sker biologiskt genom luftning med mikrobubblor och processen är helt naturlig. Reningsverken förbrukar endast lite elektricitet. Efter reningen kan vattnet ledas ut från reningsverket direkt i dike, stenkista eller naturen.

När man använder Green Rock IISI reningsverk för gråvatten behöver man ingen infiltration. En effektiv luftning upprätthåller en god biologisk aktivitet och tack vare den utmärkta separeringen avskiljs fett och fasta partiklar effektivt från vattnet. Reningen sker biologiskt och vattnet flödar genom reningsverket med självfall. I reningsverket finns IISI tillväxtunderlag, tillverkade av högklassig polypropenplast, som effektiverar processen. Dessa behöver inte bytas eftersom plasten är korrosionsfri. Tack vare tillväxtunderlagen uppnår man en väldigt stor yta för biologisk mikrobverksamhet.

IISI BDT-reningsverken är både lätta och smidiga att hantera. Vid utformningen har man beaktat att reningsverken ska vara lätta och praktiska att installera. Konstruktionen gjord helt i plast är även helt korrosionsfri och håller i årtionden.

IISI H6 eller IISI H12?

IISI H6 är ett utmärkt val för egnahemshus med 1–6 personer och till välutrustade fritidshus.

Det är beräknat att en person förbrukar 100–120 liter bad-, disk- och tvättvatten per dygn. IISI H6 har en kapacitet på 750 liter/dygn, vilket betyder att den tillfälligt även kan rena större mängder vatten än från sex personer. De årliga kostnaderna för el för IISI H6 är i storleksklassen 35 €.

IISI H6 är kontinuerligt fungerande och innehåller inga tömnings- eller lyftpumpar. Verket är konstruerat så att det ska innehålla så lite mekaniska komponenter som möjligt.

IISI H6 kan man med fördel komplettera med en extra lågbyggd IISI sluten tank, som samlar upp avloppsvattnet från toaletten. Med kombinationen BDT-reningsverk och sluten tank får du ett fungerande separat avlopp även för den mest krävande tomten.

IISI H6 passar för:

  • egnahemshus
  • fritidshus som är i kontinuerligt eller sporadiskt bruk
  • strandområden och områden med hög skyddsnivå
  • alla tomter och jordmåner

IISI H12 är dimensionerad för en större mängd människor, för 1–12 personers behov. Reningskapaciteten är hela 1500 liter/dygn. IISI H12 klarar även väl av periodisk överbelastning.

IISI H12 passar för:

  • egnahemshus
  • fritidshus som är i kontinuerligt eller sporadiskt bruk
  • kurs- och lägergårdar
  • strandområden och områden med hög skyddsnivå
  • alla tomter och jordmåner

Jag vill ha IISI H6 eller IISI H12 till min tomt, varifrån får jag tag på dem?

Lokala IISI-återförsäljare hjälper dig att komma igång och tar hand om planeringen av avloppssystemet ända till färdig installation. Ring oss på tfn 040 841 9100 eller ta kontakt med någon av våra återförsäljare.