Suunnittele jätevesijärjestelmä syksyllä

Förbered dig inför sommaren: Varför nu är den bästa tiden att planera ditt kommande avloppsprojekt

Sommaren känns kanske avlägsen mitt i vinterkylan, men nu är det hög tid att planera dina kommande projekt inför sommaren. Om renovering eller installation av ett nytt avloppssystem är på agendan är det bästa att påbörja planeringen redan nu i god tid inför sommaren. Varför vänta?

Våren väcker inte bara naturen utan också lusten att påbörja nya projekt. Därför rekommenderar vi att börja planeringen av det kommande avloppsprojektet redan under vintern. På så sätt är tillstånden klara till våren och du kan påbörja projektet utan onödiga fördröjningar. Att påbörja planeringen i ett tidigt skede visar sig vara inte bara praktiskt med tanke på tillståndsprocessen, utan är också till hjälp vid valet av ny avloppslösning.

Avlopp och ett fungerande avloppssystem låter kanske mindre intressant för många, men dess betydelse för närmiljön och därigenom också för vår hälsa är stor. En korrekt hantering av avloppsvattnet från hushållet är en del av en fastighets fungerande byggnadsteknik, liksom värmesystemet, rent vatten och elektricitet. Kan gamla slambrunnar utnyttjas? Kan avloppssystemet förnyas utan att gräva upp gården? Uppfyller det nuvarande avloppssystemet kraven? Vad betyder separata avlopp? Fastigheten ligger på grundvattenområde, vilka krav ställer det på valet av nytt avloppssystem? Dessa är några av de frågor som fastighetsägare funderar på när man ska börja planera för nytt avloppsystem. En del av våra kunder vill själva undersöka olika lösningar och hur de lämpar sig för fastigheten. Andra vill outsourca valet och utredningen till ett proffs. Oavsett vilket tillvägagångssätt man väljer, att renovera avloppssystemet utanför det kommunala avloppsnätet kräver att en avloppsvattenplan med bilagor görs och att ett åtgärdstillstånd söks.

En erfaren planerare som partner

Val av avloppssystem och planeringen kräver kompetens och erfarenhet. Genom att välja en kvalificerad planerare som partner i ett tidigt skede av projektet får du tillgång till kompetens som kommer att vara till nytta för dig under projektets alla faser. När en avloppsplan utarbetas beaktas egendomens krav och egenskaper och utöver kraven i avloppsförordningen beaktas också lokala miljöskyddsbestämmelser. Många olika faktorer påverkar hur avloppsvattnet kan renas på egendomen. Förutom myndighetsföreskrifter så kan faktorer som höjdskillnader och markförhållanden på tomten, vattenbrunnens placering, avstånd till vattendrag osv. spela in.  En erfaren planerare kan också berätta om vilka metoder och lösningar som kan tillämpas vid fastigheten och informera om användningen, underhållet och kostnaderna.

Marknadens bredaste sortiment av avloppslösningar

Avalon Nordics planerare och nätverk av samarbetspartners hjälper till med urvalet och planering av avloppssystemet och står vid kundens sida när det gäller att välja rätt lösning. Planerarna har tillgång till marknadens bredaste utbud av avloppssystem, så det finns alltid en lösning som passar fastigheten och dess användares behov.

Nyckelfärdig leverans möjlig

Om kunden så önskar kan projektet också utföras som Nyckefärdig leverans. I det fallet så sköter vi om förutom avloppsvattenplanen och tillståndsansökan även produktleveransen och installationen. Även den enligt lag krävda installationsprojektets KVV-arbetsledaren kommer från oss. Ett avtal – en enkel och bekymmersfri anskaffning.

Nyckelfärdiga leveranser kan vid första anblicken verka vara dyrare jämfört med att agera som sin egen projektledare och dela upp projektet i olika delmoment som beställs från olika aktörer. Oftast är en Nyckelfärdig leverans ändå det mest kostnadseffektiva valet i slutändan. Proffs tar hand om hela projektet effektivt och säkerställer att ditt avloppssystem planeras, väljs och installeras korrekt. Även frågan om helhetsansvaret för projektet är tydligt.

När du väljer en nyckelfärdig leverans kan du fokusera på andra viktiga saker, eftersom proffsen tar hand om allt i ditt ställe. Projektledning och tekniska detaljer är expertens ansvar.

”Avalon Nordics tjänst som helhet var så enkel. Ett helhetespaket och allt fungerade fint.” Läs mer om våra kunders erfarenheter.

Så om du står inför ett kommande avloppsprojekt, vi erbjuder inte enbart produktleveranser utan även planering och Nyckelfärdig service. Kontakta oss så hjälper vi dig!