IISI Trådlöst nivåalarm inkl. installationsställning

Trådlöst nivålarm till Slutna tankar. Leveransen innehåller även en installationsställning för det trådlösa larmet.

Jag är intresserad av denna produkt Tillbaka till produktkategorin