Separata avlopp Extralåg IISI 6100 Sluten tank + IISI H12 Gråvattenrenare

IISI 6100 – sluten tank är mycket lämplig för wc-avloppsvatten i egnahemshus och fritidsbostäder i anslutning till separat avloppssystem. Den kompakta dimensioneringen i kombination med den synnerligen låga konstruktionen tillåter installation oftast i mycket krävande förhållanden. Tankens totala höjd är bara 0,92 m. Flera olika stora servicerör kan väljas till tanken enligt behov.

 

IISI H12 BDT – gråvattenrenare renar gråvattnet i hushåll med 1-12 personer, och tillströmningen är imponerande 1500 l bad-, disk- och tvättvatten i dygnet. Vattenrenaren klarar väl av tillfällig överbelastning.

Lämpligt för:

 • egnahemshus
 • fritidsbostäder i kontinuerligt och periodiskt bruk
 • lämpligt även på strandområden och områden med strängare krav på reningsnivån
 • kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmånar
Jag är intresserad av denna produkt Tillbaka till produktkategorin

 

Kategori:

Beskrivning

IISI 6100 Extralåg Sluten tank

 • volym max 6100 liter
 • väldigt låg konstruktion
 • mångsidiga anslutningsmöjligheter
 • totalt 8 anslutningspunkter för inkommande avlopp, på två olika höjder och volym
 • hållbar
 • pålitlig
 • säker
 • mångsidigt testad
 • undertryckstestad
 • tillverkad av förstklassig HD-polyetenplast, gjutet i ett homogent stycke

IISI H12 gråvattenrenare

IISI H12 gråvattenrenare behandlar gråvattnet i hushåll med 1-12 personer, och tillströmningen är imponerande 1500 l bad-, disk- och tvättvatten i dygnet. Vattenrenaren klarar väl av tillfällig överbelastning.

 • kapacitet 1500 l gråvatten/dygn
 • kontinuerligt fungerande biologisk process – vattnet strömmar med självfall
 • effektiv rening – mycket stor yta för biologisk mikrobaktivitet
 • speciella hufo-diskar i reningsverket effektiverar processen – de behöver aldrig bytas ut
 • effektiv syrsättning – upprätthåller en bra biologisk funktion
 • effektiv avskiljningsförmåga – avskiljer fetter och fasta partiklar
 • tillverkat av förstklassigt polyetenplast – lätt och enkelt att hantera
 • synnerligen hållfast – ingen korrosion
 • självförankrande konstruktion – lätt att installera
 • vattnet kan ledas från reningsverket direkt i diket, stenkistan eller i naturen – ingen infiltreringsbädd behövs

Information

Produktkod:
Kapacitet: 6100 L
Längd: 3400 mm
Bredd: 2600 mm
Höjd: 920 mm
Avloppets anslutningshöjd: 1000 mm mätt från tankens botten

Dokumentation

Dokumentation

Tilläggsutrustning

3626329 IISI Förankringsserie
3626335 IISI Trådlöst larm