Har du planer på att skaffa en sluten tank – Vad bör man beakta?

Kan man förnya avloppssystemet utan att gräva upp tomten?

IISI reningsverk för gråvatten

Påbörja planeringen på hösten och vintern – förnya ditt avloppssystem direkt på våren

Driftsäkra reningsverk för gråvatten för fritidshus och egnahemshus

Med AVALON minireningsverk har man ett pålitligt avloppssystem

Heikki Ekonoja: ”IISI ROCK räds inte sträng kyla”

Minireningsverk eller markbädd – vilken ska man välja till den egna fastigheten?

Sparar jag pengar genom att göra själv eller vore det bättre att överlåta avloppsprojektet åt proffsen?

Separata avlopp är bra för närmiljön