IISI JET Pump generell

Pris €

IISI JET 1 Generell pump är en effektiv och självsugande kallvattenpump som lämpar sig väl som pump för 1-fas tryckvattensanläggning. Pumpens vattenproduktion räcker till egnahemsboende. Tack vare sin lätta och portabla konstruktion lämpar sig pumpen även att användas för t.ex. bevattning, att lyfta vatten till bastu, biltvätt och tömning av friskvattenbassänger.

IISI JET 1 är en centrifugal hushållsvttenspump med intern ejektor. Kännetecknande för en centrifugal pump är:

  • tyst i drift
  • driftsäker
  • bra sugförmåga
Kategori:

Beskrivning

Tack vare sin interna ejektor kan pumpen avlufta på sugsidan och höja trycket som pumphjulet skapar. Pumpens elmotor (varvtal 2900 r/min) är luftkyld och stänkvattenskyddad. IISI JET 1 pumpen är tillverkad av rostfritt material.

Som sugledning används minst 32/26mm rör. När sugdjupet överstiger 7 m eller sugavståndet överstiger 50m rekommenderas en storleksklass större polyeten tryckrör. I ändan av sugledningen skall en backventil installeras. 

Sugledningens koppling skall stöda röret inuti med en holk och vid installation skall även gängorna tätas. Tryckrörsledningarna får vara av mindre storlek än sugledningen. IISI JET 1 skall installeras i ett så torrt och frostfritt skyddat ställe som möjligt.

Information

LVI-kodi: 4741200 IISI JET Pump generell SS 0.37 kW / 1v – 2.8A

Dokument

Produktkort