Heikki Ekonoja: ”IISI ROCK räds inte sträng kyla”

Ett modernt avloppssystem passar bra till en välskött sommarstuga

Sätt hemmets avloppsvattenhantering i skick i ett svep för decennier framåt

Green Rock BioStone-ChemStone 300 i byn Bonawe, Skottland

Nytt avloppssystem utan att förstöra den vackra trädgården

Enkelheten till heders – Timo Sahi värdesätter IISI ROCKs effektiva, men enkla reningsteknik

Teuvo Vilen: “Reningsverket uppfyller nu alla krav”

Familjen Andersson, Lemland, Åland

Arto Rinne: “Nu har vi ett fungerande avloppssystem”

Biostone Chemstone 25 vid Aboa forskningsstation, Antarktis